εκτενή εκπαίδευση στην διεθνή πολιτισμική επίγνωση

business-culture-europe-flags-map1

Ελλάδα Δανία Σλοβενία Κροατία Κύπρος Ουγγαρία Αυστρία Λιθουανία Ρουμανία Πολωνία Σλοβακία Λετονία Τουρκία Βουλγαρία Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM) Ελλάδα coords= Μάλτα Ιταλία Τσεχική Δημοκρατία Γερμανία Βέλγιο Ολλανδία Γαλλία Ισπανία Ηνωμένο Βασίλειο Εσθονία Φινλανδία Πορτογαλία Ιρλανδία Ισλανδία Σουηδία Λουξεμβούργο

Είσαι μια μικρό-μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) ή φοιτητής που θα ήθελε να εγκατασταθεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και χρειάζεται βοήθεια σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές στην επιχειρηματική διαδικασία; Αν ναι, το businessculture.org έχει δημιουργηθεί για να σας βοηθήσει! Το έργο Διαβατήριο στο Εμπόριο 2.0 σας προσφέρει  εκτενή εκπαίδευση στην διεθνή πολιτισμική επίγνωση.

Διαβατήριο στο Εμπόριο 2.0 παρέχει ενημερωμένη γνώση για να σας βοηθήσει με το δικό σας social media marketing (κοινωνικό δικτυακό marketing) σε 31 χώρες. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε  πιο αποτελεσματικά σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να βοηθήσει τις ΜΜΕ να επεκταθούν σε νέες περιοχές. Στους φοιτητές επίσης προσφέρετε η ευκαιρία να έχουν δωρεάν βοηθήματα και υλικό για να ενημερωθούν για  την εργασία τους και για τις τοποθετήσεις σπουδών στο εξωτερικό (student placements).