Ρουμανία

Romania flagf

Επιχειρηματική Συμπεριφορά

Συμπεριφορά προς τους ξένους

Η Ρουμανική φιλοξενία είναι αρκετά γνωστή. Είναι ευγενικοί και φιλικοί προς τους επισκέπτες. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στις αστικές περιοχές γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά), η οποία βοηθάει να ξεπεραστούν ευκολότερα τα εμπόδια της γλώσσας.

Οι Ρουμάνοι είναι αξιόπιστοι επιχειρηματικοί  εταίροι, που σέβονται τα υπογεγραμμένα συμβόλαια τους, παραδίδουν τα συμφωνηθέντα και πληρώνουν τα χρέη τους.

 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Γενική εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ρουμανίας ακολουθεί τα τυπικά στάδια της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που οδηγεί μέχρι το απολυτήριο, και μετά οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να προχωρήσουν τις σπουδές τους σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινά στην ηλικία των 6 ετών και είναι υποχρεωτική για τα πρώτα 10 χρόνια. Μετά από 8 χρόνια – στο δημοτικό σχολείο, μπορούν να αποφασίσουν να συνεχίσουν σε ένα Λύκειο για τα επόμενα 4 χρόνια ή να συνεχίσουν στο ίδιο σχολείο για τα επόμενα 2 χρόνια.
Η είσοδος σε γυμνάσια και λύκεια γίνεται  με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών και αυτό γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Τα λύκεια είναι θεωρητικής κατεύθυνσης (ιστορία, μαθηματικά, φυσική, χημεία, ξένες γλώσσες, βιολογία κ.λπ.) ή  τεχνικής κατεύθυνσης (πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, μηχανικοί κ.λπ.). Είναι υποχρεωτικό να περάσεις με επιτυχία τις εξετάσεις του απολυτήριου για την αποφοίτηση από το λύκειο. Ένα μικρό ποσοστό των μαθητών επιλέγει να ακολουθήσει σχολές εμπορίου και να ενταχθεί στο εργατικό δυναμικό.
Στη Ρουμανία, το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι δομημένο σε τρία επίπεδα πανεπιστήμιου: στάδιο 1 (άδεια) που αντιστοιχεί σε πτυχίο πανεπιστημίου (bachelors degree) , στάδιο 2 (πτυχίο / ειδικότητα) ισοδυναμεί με masters degree και το στάδιο 3 (διδακτορικό δίπλωμα, PhD). Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτεί  δίπλωμα απολυτηρίου από το λύκειο και οι περαιτέρω απαιτήσεις διαφέρουν από ένα πανεπιστήμιο στο άλλο, αν και κατά κύριο λόγο βασίζονται στα αποτελέσματα του απολυτηρίου ή περιλαμβάνει μία πρόσθετη εξέταση γνώσεων.
Γενικά ένα μεγάλο ποσοστό των Ρουμάνων  σπουδάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η πλειοψηφία παίρνει μάστερ ή/και διδακτορικό.

 

Επιχειρηματική Επικοινωνία

Η επικοινωνία είναι σημαντική σε όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ενασχόληση με ανθρώπους από διαφορετικό υπόβαθρο απαιτεί την ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά και να κατανοήσετε τις διαφορές στην επικοινωνία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε κάποια σημεία επικοινωνίας πριν ξεκινήσετε την επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια χώρα  (π.χ.,  πώς να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου ή μέσω e-mail / fax, πώς να απευθυνθείτε σε κάποιον χρησιμοποιώντας το σωστό τίτλο, πώς να συστήσετε τον εαυτό σας, κλπ.)

Δημιουργία Επαφής

Η Ρουμάνοι, στην πρώτη συνάντηση  χαιρετούν με χειραψίες καθώς και με ένα απλό «γεια σας και πώς είσαστε».
Η πρώτη συνάντηση είναι τυπική, οπότε καλό είναι να αποφύγετε τα αστεία και να διατηρήσετε μια επαγγελματική εμφάνιση. Στις μελλοντικές συνεδριάσεις, αφού η σχέση έχει εδραιωθεί, η τυπικότητες μαλακώνουν και οι συζητήσεις γίνονται πιο εγκάρδιες. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τον εταίρο σας πολύ καλά και να παρατηρήσετε τη συμπεριφορά του πριν προσπαθήσετε να ελαφρύνετε τη συνομιλία.
Εάν αρνηθείτε μια χειραψία είναι σίγουρο ότι θα προσβάλετε τον εταίρο της Ρουμανίας, έτσι είναι σημαντικό να γνωρίζει ο εταίρο σας αν είστε κάτω από κάποιες περιορισμούς που εμποδίζουν την χειραψία.
Οι πρώτες συναντήσεις είναι πολύ σημαντικές. Οι Ρουμάνοι είναι πολύ φιλόξενοι και ως εκ τούτου οποιαδήποτε μικρή, άστοχη ή φαινομενικά ασήμαντη χειρονομία θα μπορούσε να προσβάλει. Επίσης, η συμπεριφορά σας πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, προκειμένου ο εταίρο σας να πιστέψει ότι είσαστε κατάλληλος για την επιχειρηματική συμφωνία.
Στην πρώτη συνάντηση, θα πρέπει να αποκαλέσετε τον εταίρο σας και τους συνεργάτες του «Κύριο» και «Κυρία».
Όταν συνομιλείτε στο τηλέφωνο, να είσαστε πάντα ευγενικοί, με οποιονδήποτε  μιλάτε. Πάντα να απαντάτε σε μια κλήση, εάν είσαστε διαθέσιμοι αλλά εάν δεν είσαστε σε θέση να παρέχετε τις πληροφορίες που ζητούνται, θα πρέπει να υποσχεθείτε ότι θα επιστρέψετε το τηλεφώνημα με τις πληροφορίες το συντομότερο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επικοινωνήσετε εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται.

Επιχειρηματική Συμπεριφορά

Επιχειρηματικές Συναντήσεις

Στη Ρουμανία, οι επιχειρηματικές συναντήσεις αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και θα πρέπει να υιοθετήσετε μια πολύ επαγγελματική συμπεριφορά και προσέγγιση για να δώσετε τη σωστή εντύπωση στους Ρουμάνους ομολόγους σας. Οι ιδέες σας θα πρέπει να είναι σαφής και ακριβής, με αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα επιχειρήματά σας και τα μέσα για την επίτευξη των στόχων σας. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποδείξετε ότι είσαστε καλά ενημερωμένοι και καλά οργανωμένοι, κάτι που θα φαίνεται και στις προτάσεις σας.