Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM)

Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) flag

Κανόνες Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Συμπεριφορά προς τους ξένους

Η Μακεδονική εθνότητα αποτελείται από το 64,2% του πληθυσμού, οι Αλβανοί πολίτες αποτελούν το 25,2% και οι υπόλοιπες μειονότητες, όπως η τουρκική το 3,9%, η Ρωμά το 2,7%, Σέρβοι το 1,8% και άλλοι το 2,2% (απογραφή 2002) .

Για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συνεργάζεται με τον ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ, το Συμβουλίου της Ευρώπης, την UNESCO κ.λπ.

Οι άνθρωποι από την ΠΓΔΜ είναι πολύ ευγενικοί και έχουν περιέργεια και ενδιαφέρον για άλλους πολιτισμούς. Μπορούν να κάνουν ερωτήσεις που φαίνονται ακατάλληλες, όπως πόσα χρήματα κερδίζετε, πως είναι το σπίτι σας, κλπ., αλλά, δεν πρέπει κάποιος ξένος να προσβάλλεται από τέτοιου είδους ερωτήσεις, διότι είναι μόνο περιέργεια για τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό  των άλλων χωρών.

 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Γενική Εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην ΠΓΔΜ μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες – πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαρκεί οκτώ χρόνια, από την ηλικία των επτά ετών. Οι μαθητές λαμβάνουν ένα δίπλωμα για την ολοκλήρωση της  Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το Δημοτικό και το Γυμνάσιο είναι υποχρεωτικό.

Εκτός από το βασικό γενικό λύκειο, υπάρχουν λύκεια για επαγγελματική κατάρτιση, όπως: τεχνικά, ιατρικά, χημικά, οικονομικά, νομικά κλπ. Κάποια μορφή εκπαίδευσης του Λυκείου είναι υποχρεωτική και διαρκεί τέσσερα χρόνια. Τελειώνοντας το Λύκειο, οι μαθητές λαμβάνουν ένα δίπλωμα αποφοίτησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το 2008, το 85% των αποφοίτων του λυκείου γράφτηκαν στα πανεπιστήμια. Ένα πτυχίο κανονικά λαμβάνεται σε τέσσερα έως έξι χρόνια. Η διάρκεια των σπουδών εξαρτάται από τη Σχολή. Εφόσον τελειώσουν το πρώτο ακαδημαϊκό επίπεδο οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο.

Στα κρατικά πανεπιστήμια υπάρχουν δύο επίπεδα διδάκτρων. Οι φοιτητές που έχουν ένα καλό μέσο όρο βαθμολογίας πληρώνουν 200 ​​€ ανά έτος, και για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να πληρώσουν περισσότερο, συνήθως 400 €. Ωστόσο, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του φοιτητή, το κόστος συμμετοχής να μπορεί είναι μεγαλύτερο και μπορεί να κυμαίνεται από 400 έως 600 €  ανά έτος.

Η ΠΓΔΜ έχει ένα νέο και μορφωμένο εργατικό δυναμικό. Περίπου το 45% του πληθυσμού είναι κάτω από 30 ετών.

Η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κινητικότητα των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού οδηγεί στην απόκτηση διεθνούς εμπειρίας, και αποτελεί προτεραιότητα για την ΠΓΔΜ.

 

Επιχειρηματική Επικοινωνία

Δημιουργία Επαφής

Γενικά δεν υπάρχουν κανόνες συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση των ανθρώπων που θα συναντήσετε για πρώτη φορά. Αν θέλετε να κάνετε μια καλή εντύπωση, είναι σημαντικό να είσαστε ευγενικοί και καλοί ακροατές. Επίσης, τα θέματα συζήτησης είναι η δουλειά, η οικογένεια, ο καιρός, ο τόπος καταγωγής , οι δραστηριότητες τον ελεύθερο χρόνο σας και θέματα σχετικά με τον τοπικό πολιτισμό. Στην πρώτη συνάντηση είναι φρόνιμο να αποφύγετε τα ευαίσθητα πολιτικά θέματα.

Για τους ανθρώπους από την ΠΓΔΜ, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια προσωπική σχέση με τον πελάτη πριν από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη, η οποία θεωρείται σημαντικότερη και από το προφίλ της εταιρείας για την οποία εργάζονται.

 

Κανόνες Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Επιχειρηματικές συναντήσεις

Οι συναντήσεις στην ΠΓΔΜ είναι επίσημες. Η ακρίβεια εκτιμάται, αλλά δεν αναμένεται. Οι επαγγελματίες από την ΠΓΔΜ δεν είναι πολύ αυστηροί σ’ αυτό το θέμα. Ο τρόπος χαιρετισμού είναι ανάλογος με τη θέση του ανθρώπου στην εταιρία – από την υψηλότερη στην χαμηλότερη. Οι γυναίκες πάντα προηγούνται στον χαιρετισμό. Μετά τη ολιγόλεπτη ψιλοκουβέντα, πριν από την έναρξη της συνάντησης, το άτομο με την υψηλότερη επαγγελματική βαθμίδα ανοίγει τη συνάντηση και συνήθως τελειώνει τη συνομιλία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι αποδεκτό να κάνετε ερωτήσεις, αλλά και να περιμένετε να σας κάνουν πολλές ερωτήσεις, διότι οι συναντήσεις κυρίως γίνονται για το σκοπό της ανταλλαγής πληροφοριών.

Οι παρουσιάσεις να γίνονται με πραγματικά στοιχεία και να υποστηρίζονται από στατιστικά στοιχεία. Τα επιτυχημένα εγχειρήματα ποτέ δε συμβαίνουν γρήγορα, καθώς οι άνθρωποι της ΠΓΔΜ θέλουν πρώτα να βεβαιωθούν ότι όλα τα θέματα έχουν καλυφθεί πλήρως.

Παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα μεγαλύτερα στελέχη της εταιρίας, μια συναίνεση με τους μετόχους θα πρέπει να επιτευχθεί πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης.