Δανία

Denmark Flag

Κανόνες Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Συμπεριφορά προς τους ξένους

Οι Δανοί θεωρούνται ανοικτοί, ανεκτικοί και υποβοηθητικοί προς τους ξένους, ενώ επίσης ενδιαφέρονται και ρωτούν για τον πολιτισμό και τη χώρα του άλλου. Ωστόσο, συχνά αποφεύγουν συζητήσεις που αφορούν πιο προσωπικά θέματα, αν δεν γνωρίζουν καλά τον συνομιλητή τους.

Στη Δανία, δίνεται μεγάλη έμφαση στην ισότητα και στο ιδανικό ότι όλοι είναι ίσοι και πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τον ίδιο σεβασμό ανεξάρτητα από την κοινωνική ή την εθνική τους προέλευση. Αυτή η ανεκτική ατμόσφαιρα καθιστά εύκολο για έναν αλλοδαπό να εγκατασταθεί στην Δανία, αλλά η ανοχή αναμένεται επίσης από την πλευρά του επισκέπτη.

 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Γενική εκπαίδευση

Η εξαιρετική φήμη του Δανικού εργατικού δυναμικού μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αποδοθεί στην παραδοσιακή ευαισθητοποίηση στη Δανία για τη σημασία της εκπαίδευσης. Το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα και λαμβάνει σημαντική δημόσια χρηματοδότηση. Βασική αρχή είναι η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους. Μεγάλη έμφαση δίνεται στη διά βίου πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενώ επίσης η Δανία είναι ιδιαίτερα γνωστή για την παραγωγή τεχνικών και μηχανικών υψηλής ειδίκευσης.

Η βασική εκπαίδευση στη Δανία αποτελείται από εννέα χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλους. Τα περισσότερα παιδιά φοιτούν σε δημόσια σχολεία, αλλά υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία ιδιωτικών σχολείων. Σήμερα, το 83% των νέων ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που βασίζονται στην έρευνα, καθώς και μια παράλληλη σειρά από προγράμματα περισσότερο προσανατολισμένα στης επιχειρηματικότητα. Στις μέρες μας περίπου το 40% του πληθυσμού ολοκληρώνει κάποια μορφής τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παροχή περαιτέρω εκπαίδευσης σε  μεγάλο ποσοστό του σημερινού εργατικού δυναμικού που εκπαιδεύονται και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις στην Δανία μπορούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε υψηλό επίπεδο.

Το Δανικό εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρώνεται στην διατήρηση ενός ισότιμου διαλόγου μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο ανεπίσημος τόνος στην επικοινωνία είναι ένα στοιχείο που προσέχουν ιδιαίτερα οι ξένοι στην Δανία. Τα αγόρια και τα κορίτσια διδάσκονται μαζί,  και επιπλέον υπάρχουν και άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί.

 

Επιχειρηματική επικοινωνία

Δημιουργία Επαφής

Σύμφωνα με τον τρόπο οργάνωσης της Δανικής κοινωνίας, το περιβάλλον εργασίας σπάνια βασίζεται στις ιεραρχίες και στην τυπικότητα μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της διοίκησης και ως εκ τούτου, όλοι οι εργαζόμενοι, από τον επικεφαλή διευθυντή μέχρι και μια καθαρίστρια, θεωρούνται εξίσου σημαντικοί. Οι Δανοί είναι εργατικοί άνθρωποι και είναι σημαντικό γι’ αυτούς κάθε λεπτό που δαπανάται στο χώρο εργασίας να είναι παραγωγικό και να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Επομένως, είναι σημαντικό να φθάνουν στην ώρα τους, τόσο για την εργασία όσο και για τις συναντήσεις. Οι άνθρωποι των επιχειρήσεων δεν θεωρούν λογικό να συναντηθούν με τους Δανούς συναδέρφους τους μετά τις 4 μ.μ. τις καθημερινές.

Αν σας συστήσουν ένα άτομο ή συνάδερφο να σηκωθείτε όρθιος/α πριν δώσετε το χέρι σας για χειραψία. Προσφέρετε μια σταθερή χειραψία, βλέποντας τον στα μάτια. Θα εκτιμηθεί κάθε προσπάθεια να περιλάβετε ένα δανικό χαιρετισμό στην εισαγωγή σας [π.χ., “Goddag”, που σημαίνει “Καλημέρα”].

Σε πολλές δανικές επιχειρήσεις, τα αφεντικά θεωρούνται περισσότερο ηγέτες και υπεύθυνοι της ομάδας, παρά οι βασικοί φορείς λήψης αποφάσεων, οι οποίοι αναθέτουν καθήκοντα σε άλλους. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι συχνά ενθαρρύνονται να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους σε συνεδριάσεις και δίνεται προσοχή στη γνώμη του καθενός κατά τη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, η τελική απόφαση συχνά βρίσκεται στα χέρια του αρχηγού της ομάδας.

 

Κανόνες Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Συμπεριφορά στις επιχειρηματικές συναντήσεις

Οι επαγγελματικές συναντήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Δανία, και θεωρείται ο πιο συνηθισμένος τρόπος, ώστε να διατηρούνται οι άνθρωποι ενήμεροι για τα γεγονότα. Οι Δανοί προτιμούν να παραμένουν απλοί και οι συναντήσεις τους να είναι σύντομες και καλά δομημένες με τη μικρότερη δυνατή γραφειοκρατία. Ωστόσο, θα πρέπει να ακολουθείται μια γραπτή ημερήσια διάταξη. Οι σημαντικότερες συμφωνίες και αποφάσεις καταγράφονται σε μια γραπτή περίληψη που θα κυκλοφορήσει στους συμμετέχοντες μετά τη συνάντηση.

Οι Δανοί είναι βολικοί, ευέλικτοι και υπομονετικοί στις διαπραγματεύσεις καθώς επίσης είναι και καλοί ακροατές, ενώ είναι γνωστή η ικανότητά τους να εξασφαλίσουν καλές συμφωνίες χωρίς να κάνουν εχθρούς.