Bulgaria (Bulharsko)

Bulgaria flag

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Bulhaři jsou velmi pohostinní, přátelští a nápomocní, ačkoliv mohou na první pohled působit vážněji než ostatní Evropané. Většina z nich mluví cizími jazyky a mají rádi zahraniční návštěvníky – mohou vám tedy být dobrými společníky. Bulhaři také přijímají cizince jako obchodní partnery, pokud je považují za zkušené a důvěryhodné.

Více než 50% Bulharů vidí počet imigrantů v zemi jako poměrně nízký, a nepovažují je za hrozbu v konkurenčním prostředí pracovního trhu. Přesto, existují také obavy, týkající se možného zvýšení počtu imigrantů, které by mohlo přinést větší konkurenci, eskalaci kriminality či zneužívání systému sociálního zabezpečení.

Vliv imigrantů na kulturu země není vnímán jako hrozba, všeobecně vzato, Bulhaři si svou kulturu a zvyky hrdě háji. Vysoký stupeň netolerance je spatřován ve vztahu k Romům a homosexuálům.

Bulhaři jsou toho názoru, že vliv imigrantů jejich zemi je jak pozitivní tak negativní.

 

Všeobecné vzdělávání

Bulharské obyvatelstvo je dobře vzdělané, vice než 80% produktivních obyvatel má sekundární a vyšší vzdělání. Primární vzdělávání má je rozděleno do dvou stupnů: od 1. do 4. a od 5. do 8. třídy. Děti nastupují do základních škol v 7 letech a po absolvování 8 leté povinné školní docházky si vybírají ze 3 typů středních škol: všeobecných, technických a profilově orientovaných (jazyky a matematika). Střední škola reprezentuje 4 až 5 let studia v závislosti na typu školy.

Více než 200000 studentů studuje na univerzitách či soukromých vyšších školách. Nejvyšší počet student se v rámci trendu celé EU hlásí na ekonomické obory, dále pak technické, humanitní, umělecké obory a medicínu.

Vzdělávací systém v Bulharsku se postupně otevírá světu, cizí jazyky jsou vyučovány již od předškolního věku. Většina vzdělávacích institucí je vybavena moderními technologiemi a připojení k internetu. Bulharské university jsou přístupné zahraničním studentům, mnoho univerzit otevírá i kurzy v anglickém jazyce.

Lidé, kteří plánují vzdělávání na univerzitách nebo zapsání dětí do bulharských škol, by měli kontaktovat bulharské ambasády ve své zemi nebo bulharské ministerstvo školství, vědy a mládeže.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Při setkání si Bulhaři podávají ruce a udržují přímý oční kontakt. Objímání je typické mezi bližšími přáteli a rodinou. Polibek na tvář je běžným pozdravem mezi ženami, které se znají. Při konverzaci s opačným pohlavím či obchodními partnery je vhodné nepřekračovat intimní zónu.

 

Firemní etiketa – postoje k obchodním jednáním

Bulhaři vedou obchodní jednání formálně, respektují dodržování protokolu a oblékají se konzervativně. Od návštěvníků se očekává dochvilnost, je vhodné dorazit na jednání s časovým předstihem 10 až 15 minut. Pokud víte, že budete mít zpoždění, je lepší zavolat, omluvit se a sdělit očekávaný čas příjezdu.

Je důležité nepodceňovat upřímnost Bulharů. I když jsou lidé v obchodních situacích rezervovanější, jsou velmi přímí. Bulhaři se při schůzkách nebrání humoru, může být dobrým lamačem ledu. Buďte připraveni na to, že jednání trvají běžně déle, než byla původně naplánována, vyhraďte si tedy vice času mezi jednáními, pokud jich v daný den mate více. Trpělivé a vlídné vztahy jsou rozhodující pro obchodní úspěch v Bulharsku.