Former Yugoslav Republic of Macedonia FYROM (Makedonie)

Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) flag

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Makedonie je co do složení obyvatel velmi rozmanitá země. Nejpočetnějším etnikem jsou Makedonci (64,2%) následováni Albánci (25,2%), Turci potom tvoří 3,9% populace, Romové 2,7% a Srbové 1,8%.

Na ochranu práv a svobod národnostních menšin, spolupracuje Makedonie s UN, OSCE, Council of Europe, UNESCO a dalšími společnostmi.

Při setkání s cizincem jsou Makedonci velmi milí, v otázkách cizích kultur zvídaví. Mohou vám položit otázky, které by se mohli zdát nevhodné jako např.: kolik vyděláváte či jaký mate dům. Neciťte se těmito dotazy dotčeni, Makedonci jsou zkrátka zvídaví, jak ostatní lidé žijí.

 

Všeobecné vzdělávání

Vzdělávací systém Makedonie můžeme rozdělit na primární, sekundární a vyšší vzdělávání.

Primární vzdělávání je osmileté a studenti jsou po jeho absolvování odměněni diplomem. Kromě standartních středních škol existuje v Makedonii i řada odborných středních škol: technické, zdravotní, chemické, obchodní či právní. Některé formy středních škol jsou povinné a trvají 4 roky. Po absolvování sekundárního vzdělávání obdrží studenti další diplom.

V roce 2008 bylo 85% absolventu středních škol zapsáno na university. Vysokoškolský titul můžete v Makedoni získat za 4 až 6 let, záleží samozřejmě na oboru, který studujete. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek mohou studenti pokračovat dále a dosáhnout např. doktorátu.

Na státních univerzitách existují dva druhy poplatků: studenti, kteří mají dobrý známkový průměr, platí 200 eur ročně, ti, kteří nedosahují průměru potřebnému k “státnímu poplatku”, platí 400 eur. Nicméně v závislosti na statusu studenta může být spoluúčast až 600 eur.

Makedonie disponuje mladou a vzdělanou pracovní silou, přibližně 45% populace je mladší 30 let.

Internacionalizace vysokého školství povzbuzuje studenty i vyučující k absolvování zahraničních stáží a programů, které pak zpět přinášejí cenné zkušenost, jejichž získání je velkou prioritou makedonského školství.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Všeobecně neexistují žádná pravidla chování pro první setkání. Pokud ale chcete udělat dobrý dojem, buďte zdvořilí, společenský a buďte dobrými posluchači. Vhodnými tématy pro rozhovor by mohly být práce, rodina, počasí, vaše zem, volnočasové aktivity či místní kultura. Při prvním setkání se vyhýbejte citlivým politickým tématům.

Pro Makedonce je důležité vybudovat osobní vztah s klientem ještě dříve, než přijde na řadu samotný obchod. Takový vztah zvyšuje důvěru a zdá se být důležitější než společnost, pro kterou pracujete.

 

Firemní etiketa – postoje k obchodním jednáním

Pozdravy probíhají v souladu s postavením – od vyššího k nižšímu, pokud je v místnosti žena, vždy ji pozdravte jako první.

Obchodní jednání jsou formalní. Dochvilnost není očekávána, ale bude oceněna, Makedonci nejsou v této oblasti tak přísní, presto je vhodné se dostavit na schůzku v přibližně sjednaný čas. Po úvodních minutách neformálního rozhovoru si vezme slovo nejvýše postavená osoba v místnosti a jednání zahájí (stejná osoba ho obvykle i ukončí). Při jednání můžete klást otázky, počítejte s tím, že budou kladeny i Vám. Jednání jsou primárně určena k výměně informací.

Ačkoliv rozhodnutí jsou v kompetenci top managementu, před finálním rozhodnutím dochází ke shodě s akcionáři, managementem atd.

Od vašich prezentací se očekává kompletnost, statistiky a zaměření na fakta. Úspěšná dohoda se nikdy nezrodí rychle, Makedonci si jsou rádi jisti i sebemenším detailem.