Germany (Německo)

Germany-flag-240

 

Postoje k cizincům

Neetniční Němci dnes tvoří okolo 10% populace, většinou jsou potomky zahraničních dělníků, kteří dorazili do Německa v 60. a 70. letech. Zhruba každý pátý cizinec žijící v Německu se narodil v zahraničí.

V Německu žijí 4 národnostní menšiny: Dánové, Frísové, Srbové a němečtí Sintové a Romové. Jejich jazykem jsou dánština, fríština, romština a dolní a horní srbština.

Imigranti jsou povzbuzováni k zapojování se do všech společenských oblastí života, tak rovnocenně, jak je to jen možné

 

Všeobecné vzdělávání

Německé představy a ideály v otázce vzdělávání se od ostatních zemí velmi liší. Důraz je zde bran na socializaci, diskusi a kritické myšlení. Okolo 16. roku, po 10 leté školní docházce, dostává německý žák diplom “mittlere Reife” a má možnost studovat dále formou klasické školní docházky až do 13. Stupně, nebo si může vybrat profesní vzdělávání spadající pod tzv. “Duales Ausbildungssystem” (duální vzdělávací systém). Ten se skládá ze vzdělávání přímo v dané firmě, kde jste po 3 roky učněm a docházkou do odborné školy “Berufsschule”. Praktická část je vyučována ve firmách, teoretická pak v odborných školách.

Většina německých university je vlastněna státem a studium je téměř zdarma. Jediným poplatkem je školné v rozmezí od 100 do 300 Eur za semestr. Studenti ale mohou zažádat o dotaci z programu “BAföG”, který zohledňuje příjem jejich rodičů. Díky tomuto programu mohou dosáhnout přímé podpory až 290 eur měsíčně a zároveň dalších až 290 eur bezúročné půjčky.

V Německu existuje několik akademických titulů. Nejnižším je magistr (umění) a Diplom (věda a technické obory). Tyto tituly jsou dnes pozvolně nahrazovány evropskými standardy: bakalářský diplom a magisterský diplom (Bachelor’s and Master’s degrees).

Diplom, Magister nebo Master´s mohou vést až k doktorátu. Nejvyšším akademickým titulem je potom habilitace.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Němci jsou všeobecně konzervativní, obzvláště co se fyzických gest týká. Němci se obvykle na cizince zdvořile usmívají, pokud se tak ale nestane, nebuďte dotčeni, německá kultura je prostě rezervovanější.

Při obchodních setkáních se potřásá rukami na začátku i na konci schůze, dokonce i lidé, kteří spolu pracují již léta, si každé ráno znovu podají ruce, jakoby se viděli poprvé. Podání ruky může být doprovozeno drobným úklonem. Ujistěte se, že se při podání ruky díváte přímo do očí, oční kontakt je pro Němce důležitý. Pokud jste představen ženě, vyčkejte, než vás k podání rukou vyzve ona.

Obchodní vztahy jsou formální a profesionální. Ctěte hierarchii a korespondenci adresujte vždy náležité osobě v dané organizaci.

 

Firemní etiketa – postoje k obchodním jednáním

Obchodní jednání jsou v Německu brána velmi vážně a mohou jít hluboko do detailu. Jednání jsou formální, důležitým faktorem je precizní a detailní agenda, která je striktně dodržována. Schůzky vedou k jasným výstupům a výsledkům, nejsou otevřeným fórem pro všeobecnou diskuzi.

Při obchodním jednání v Německu je pro podporu návrhů a nabídek důležité poskytnout solidní fakta a příklady. Při komunikaci buďte přímí a nepoužívejte přehnaná gesta. Německá obchodní kultura má jasně definovanou a striktně dodržovanou hierarchii s jasným rozdělením zodpovědností mezi odděleními a rolemi.

Buďte si vědomi následujícího:

 Němci jsou soutěživí, ambiciózní a jsou tvrdými vyjednávači.

 V Německu je slovo obchodníka a potřesení ruky bráno jako závazek. Ústní dohoda je tedy všeobecně považována za zavazující.

 Obchodní vyjednávání jsou analytická a faktická, Němci preferují prezentace s grafy, empirickými argumenty a statistikami. Přímá a věcná koncepce bude nejvíce uspokojující.

 Společnosti dbají na hierarchii, rozhodování je v kompetenci nejvýše postavených.

 Rozhodování je často pomalý a obšírný proces.

 Němci jsou orientováni na detail a dříve, než dojdete k dohodě, chtějí prozkoumat a porozumět každému jejímu aspektu.

 Jak je jednou rozhodnutí učiněno, nebude změněno.

Vaše zaujetí pro detail neunikne pozornosti vašeho německého obchodního partnera.