Croatia (Chorvatsko)

Croatia-flag-240

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Obchod je v Chorvatsku veden formálně, je vnímavý k managementu jiných kultur – Chorvaté jsou připraveni akceptovat cizokrajné myšlenky, pokud jsou přiblíženy s respektem. Nátlaky a nucení není v žádném případě tolerováno. Chorvatsko je zemí s přechodnou ekonomikou a proto je vláda otevřená přímým zahraničním investicím a podporuje partnerství s lokálním podniky liberálním rámcem zákonů a daňových úlev.

 

Všeobecné vzdělávání

Je užitečné brát v potaz technické a lingvistické schopnosti vašich obchodních partnerů ještě před přípravou na schůzku. Můžete očekávat, že najdete mezi obchodními partnery někoho, kdo hovoří vašim jazykem nebo bude lepší najmout si tlumočníka? Jaká je všeobecná úroveň počítačové gramotnosti?

Gramotnosti dosahuje 99% obyvatel, stejně tak jako ve většině jihovýchodních evropských zemí zde najdete vysoce kvalifikovanou pracovní sílu.

Primární vzdělávání začíná 6. rokem a je ukončeno po 8 letech. Po jeho absolvování mají studenti na výběr ze tří možností: profesní školy (učiliště), odborné školy a gymnasia. Sekundární vzdělávání trvá 4 roky, studenti tedy skládají závěrečné zkoušky kolem 18. roku. Největší šance na další vzdělávání mají student gymnázií. Většina student učilišť je rovnou zapojena do pracovního procesu, zatímco studenti odborných škol a gymnázií se snaží po závěrečné zkoušce buď dostat na univerzitu, nebo najít práci.

Univerzitní vzdělávání trvá obvykle další 4 roky (záleží na oboru), většina postgraduálních studií pak vyžadují další 2 roky.

 

Vytváření kontaktu

Pokud chcete najít informace o možných obchodních partnerech v Chorvatsku, můžete navštívit stránky následujících organizací: Croatian Chamber of Economy, Union of Industry, trade department of Croatian Embassies abroad, Croatian Agency for Small Businesses a další.

http://www.vlada.hr/en/adresar_i_linkovi/javni_sektor/hrvatska_agencija_za_malo_gospodarstvo_hamag (Agentura pro malé podniky)

http://www2.hgk.hr/en/ (Obchodní komora)

Můžete se také setkat se zástupci chorvatských společností na seminářích a konferencích po celém světě.

Formality spojené s osobním kontaktem jsou stejné jako v ostatních evropských zemích. Během představování je zvykem potřást pravou rukou a pozdravit (dobré ráno, odpoledne, večer) a srozumitelně se představit buďto příjmením nebo celým jménem.

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Při organizování a účasti na jednání je nejbezpečnější chovat se “jako místní”, váš obchodní partner ocení vaši kulturní citlivost a vnímavost a jednání bude úspěšné.

Zde je výčet témat, na která berte ohled:

o Jaké jsou místní postoje k obchodu a podnikání?

o Jak sjednávat schůzky?

o Jak zdravit lidi?

o Jak vest jednání?

o Co je potřeba zvážit při vyjednávání?

o Co byste měli dělat po konci schůzí?

Tak jako ve většině zemí, obchodní schůzky jsou nedílnou součástí vyjednávacího procesu v Chorvatsku. Většina obchodníků vnímá první setkání jako příležitost k poznání protistrany a potřebují další dvě až tři schůzky k rozhodnutí se k obchodu s vámi.

 

Vyjednávání

Navázaní méně formálních vztahů může trvat několik schůzí, pro hladší průběh obchodování mějte tedy dostatek času na vybudování osobního vztahu. Je rovněž důležité být schopný adaptovat se na kulturu země.

Pamatujte, že obchod je řízen pomalu, často je třeba čelit zdlouhavé byrokracii. Chorvaté často hovoří nepřímo, zdvořilost brání říkat “ne”, namísto toho je negativní ohlas prezentovaný frázemi jako “bude obtížné…” či “uvidíme”