Ireland (Irsko)

Ireland flag

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Irové jsou přátelský národ oceňující osobitost. Jsou hrdí na svou identitu a nečekají, že se k nim bude návštěvník chovat jinak, než jako k obyvatelům moderní evropské země, kterou Irsko je. Irové jsou přirozeně zdvořilí a snaží se ze všech sil nikoho neurazit, některými cizinci mohou být proto vnímáni jako nepřímí a povrchní. Irové jsou výbornými hostiteli, poznáte, že život v Irsku je vice uvolněný v porovnání se západní Evropou. Irové rádi tráví čas se svou rodinou a přáteli.

Irové jsou všeobecně velmi přátelští lidé s výborným smyslem pro humor a jejich chování je méně formální, než je v západní Evropě zvykem.

 

Všeobecné vzdělávání

Ve vzdělávání se Irové těší dlouhé a úctyhodné tradici. Gramotnost dosahuje mezi dospělými 98%. Díky vysoké úrovni vzdělávání, přirozenému užívání anglického jazyka i členství v EU se Irsko za poslední dekádu stalo nejrychleji rostoucí ekonomikou a je vnímáno jako jedno ze světových technologických center.

Vzdělávání je v Irsku povětšinou zdarma, povinná školní docházka je od 6 do 15 let. Vzdělávací systém je rozdělen do 3 úrovní: primární (8 let), sekundární (5-6 let) a třetí stupeň, který nabízí široké spektrum příležitostí od vyššího sekundárního vzdělávání, přes odborné kurzy až po univerzitní a postgraduální studia. V posledních letech je také kladen důraz na myšlenku celoživotního vzdělávání.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Fyzická a emocionální gesta od Irů nečekejte, projevy náklonnosti na veřejnosti rovněž nejsou běžené, obzvláště pak ve firemním a obchodním prostředí. Hlasité, agresivní a arogantní chování není Iry vítáno. Objímání a dotýkání mezi muži není považováno za akceptovatelné, jedinou výjimkou je silné bouchnutí do zad.

Při komunikaci dodržujte vzdálenost paže, osobní prostor je pro Iry důležitý. Irové upřednostňují přímý oční kontakt, lidi, kteří jej neopětují, považují za nedůvěryhodné.

Pokud chcete proniknout co nejrychleji na irský trh, nejlepší cestou jsou kontakty uvnitř. Doporučení místním obchodníkem je tou nejlepší měnou v Irském obchodu.

 

Firemní etiketa – postoje k obchodním jednáním

Sjednání schůzky s irskými partnery není složité prakticky na jakémkoliv stupni organizace. Většina lidí ve vedení je ochotná a přístupná diskutovat potenciální obchod, neznamená to však, že k dohodě dojde ihned. Irové jsou všeobecně rezervovaní k cizincům a zámořským obchodníkům a je třeba vybudovat důvěru dříve, ve než jakákoliv jednání započnou. Na důležitost společenské konverzace před zahájením schůzky není kladen velký důraz. Ujistěte se, že máte pro vyjednávací proces vyhrazen dostatek času, cesta k uzavření dohody může být poměrně dlouhá.

Další překážkou, které můžete čelit, je nespočet “hlídačů bran” ve formě sekretářek a tajemníků, kteří svým vedoucím filtrují návštěvníky a žadatele o schůzku podle většinou neznámých kritérií. Příjemné vystupování a konverzace či malý dárek mohou udělat zázraky. Všeobecně, nejlepší cestou je sjednat schůzku nejméně 2 týdny dopředu, dobrým zvykem je také zavolat den před schůzkou a potvrdit svou účast.

Ještě než sjednáte schůzku, měli byste strávit nějaký čas poznáváním lidí tak, abyste pronikli do struktury společnosti. Nepřipravenost na schůzkách může jednání učinit zbytečným, je dobré objevit vztahy ve společnosti tak abyste věděli, kdo má v rukou rozhodující moc.