Austria (Rakousko)

Austrain business culture guide

 

Podnikatelská etiketa – postoje k cizincům

Rakušané jsou všeobecně konzervativní lidé dbající na pohostinnost, tradice, čistotu, romantiku a styl, milují přírodu a venkovní aktivity. Osobní a pracovní životy jsou striktně odděleny, Rakušané zastávají názor, že každá aktivita má svůj správný čas. Domov je místem odpočinku a neformálních konverzací, je vyhrazen pro rodinu a nejbližší přátele.

Lidé v Rakousku jsou všeobecně velmi přátelští a chovají se ke každému s respektem.

 

Všeobecné vzdělávání

Rakouský vzdělávací systém patří k nejlepším na světě, gramotnosti dosahuje 99% obyvatel. Všechny děti mají přístup k bezplatnému vzdělávání, vláda také hradí dopravu do školy a učebnice. Všeobecná povinná školní docházka začíná v 6 letech čtyřletou obecnou školou. Po jejím absolvování mají žáci možnost volby mezi dvěma typy škol: Školy obou typů jsou vždy čtyřleté: Je to hlavní škola (měšťanská) nebo nižší stupeň všeobecně vzdělávací vyšší školy (AHS).

Po absolvování těchto škol mají žáci a žákyně otevřené velké množství možností, jak dále pokračovat ve vzdělávání. Mohou navštěvovat školy, které jsou zaměřeny buď na všeobecné nebo na odborné vzdělání. Ty školy, které poskytují všeobecné vzdělání, mají žáky a žákyně připravovat především ke studiu na univerzitě a zároveň poskytnout solidní základy pro speciální studium. Studium na těchto školách trvá čtyři roky a je zakončeno maturitou.

Další metou pak může být univerzita, která je v Rakousku bezplatná. Na výběr je mezi 12 universitami a 6 hudebními školami, které nabízení plné spektrum nejrůznějších akademických oborů. Nejstarší a největší univerzitou je Vídeňská universita, která byla založena již v roce 1365.

Úroveň vzdělaní je mezi pracující populací na velmi vysoké úrovni a dává systém vzdělávání v Rakousku tu nejlepší vizitku. Kvalifikovaní pracovníci i absolventi jsou k dispozici na jakoukoliv pracovní příležitost.

Specifickým rysem vzdělávacího systém je tzv. Duální systém. Odborné vzdělání v učebním oboru probíhá částečně v učebním závodě a částečně v učňovské škole. Úloha učňovské školy je poskytnout všeobecné vzdělání a doplnit odborné specifické znalosti jednotlivých učebních oborů, které žáci získávají v učebních závodech. Od roku 1997 mají absolventi učebních oborů možnost složit odbornou maturitu (Berufsreifeprüfung), která dodatečně znamená přístup k vysokoškolskému vzdělání (univerzita nebo odborná vysoká škola). Výhoda duálního systém je tedy nejen ve výborném odborném vzdělání, ale i v zaměstnání a praxi pro mladé.

 

Firemní komunikace – navazování kontaktu

Rakušané jsou všeobecně konzervativní, nečekejte od nich přehnanou gestikulaci. Projevy náklonnosti jsou vyhrazeny pro rodinu a nejbližší přátele.

V podnikatelském prostředí je běžné podání ruky na začátku i na konci setkání, dbejte při něm na oční kontakt. Pokud jste představen ženě, vyčkejte, než ona podá ruku vám.

Rakušané mají sklon k vytváření očního kontaktu poměrně často, snažte se ho tedy udržovat, je totiž znakem důvěry, upřímnosti a pozornosti.

Při komunikaci s rakouským obchodním partnerem buďte přímí a “nepřehánějte”, opak by byl považován za falešnost a nepoctivost.

Obchodníci mají sklon k formálnosti a umírněnosti, obchodní vztahy jsou tedy čistě profesionální. Dbejte na hierarchii – jakoukoliv komunikaci adresujte náležité osobě.

 

Postoje k obchodním jednáním

Obchodní jednání jsou v Rakousku brána velmi vážně a mohou jít do značných detailů, drží se formalin procedury. Rakouští manažeři pracují na detailních agendách, kterých se striktně drží. Meetingy spějí k jasným výstupům a výsledkům, nejsou tedy fórem pro všeobecnou diskuzi.

Při jednáních je podstatné poskytnout jasná fakta, příklady a studie. Obrňte se trpělivostí, cesta k domluvě může být dlouhá a pro nezasvěceného člověka může být těžší do této problematiky proniknout.

Firemní a obchodní kultura je velmi “politická”, každý si dává pozor na to, co říká o ostatních.

Hierarchie je v podnicích a firmách striktně dodržována, jednotlivé pozice a oddělení mají jasně definované pravomoci. Moc bývá v rukou top managementu, skládajícího se z malého počtu lidí. Kontakty jsou základem úspěchu při obchodování v Rakousku, doporučujeme najmout si při obchodování v této zemi rakouského zástupce.