Cyprus (Kypr)

Cyprus-flag-240

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Kypřané jsou vřelí, přátelští a přívětiví. Většina obyvatel jsou ortodoxní křesťané, presto, náboženská svoboda je garantována zákony. Majorita Kypřanů hovoří řecky, rozšířená je ale i angličtina. Na Kypru se také hovoří francouzsky a španělsky (ne tolik jako anglicky), obzvláště v turistických oblastech.

 

Všeobecné vzdělávání

Vzdělávání na Kypru je zdarma, povinná školní docházka je do 15 let. Vzdělávací systém je rozdělen do tří stupňů: primárního, sekundárního a vysokého školství. Sekundární vzdělávání je dále rozděleno do dvou úrovní: nižší sekundární, které poskytuje všeobecné vzdělání a vyšší, které se zaměřuje na specializované vzdělávání. Kromě veřejného školského systému působí na Kypru I množství soukromých škol, které poskytují primární a sekundární vzdělávání zahrnující i jiné vzdělávací systémy, zejména francouzský a anglický. Pokud student dokončí sekundární vzdělávání, obdrží certifikát a může pokračovat na vysoké škole. Na Kypru působí tři státní university: University of Cyprus [http://www.ucy.ac.cy], Cyprus University of Technology [http://www.cut.ac.cy] a Open University of Cyprus [http://www.ouc.ac.cy]. Vedle nich poskytuje vysokoškolské vzdělávání pět soukromých vysokých škol: European University Cyprus [http://www.euc.ac.cy], University of Nicosia [http://www.unic.ac.cy], Frederick University [http://www.frederick.ac.cy], Neapolis University Pafos [http://www.nup.ac.cy] a UCLAN Cyprus [http://www.uclancyprus.ac.cy].

Důležité odkazy:

Ministerstvo vzdělávání a kultury:

http://www.moec.gov.cy/en/index.html [English]

http://www.highereducation.ac.cy/en/cyprus-university-technology.html

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

První kontakt učiňte telefonicky nebo emailem a domluvte si s vaším kyperským obchodním partnerem schůzku. Vizitky by měly být vytvořené jak v řečtině, tak v angličtině, ukážete tím uznání místní kultury a usnadníte komunikaci. Na první setkání byste měli přinést a zanechat svému obchodnímu partnerovi brožury a propagační materiály vaší firmy a produktů, které reprezentujete.

Kypřané považují telefonické hovory a další formy formální komunikace za důležité, presto, upřednostňují vybudování osobního vztahu a při obchodování preferují jednání tváří v tvář.

Obchodní partnery adresujte formálně použitím příjmení předcházené “pan”/”paní” a profesními tituly. Ve chvíli, kdy je vybudován osobnější vztah, váš obchodní partner vám přirozeně nabídne oslovování jménem.

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Kypřané tráví hodně času budováním dobrých obchodních vztahů. Aby vás poznali lépe, mohou vás pozvat na jídlo či na kávu do Kafenio (typická kavárna) drive než přijde řeč na obchod samotný. Výměna informací, názorů a nápadů během neformálních setkání je důležitá pro vybudování dlouhotrvajícího vztahu založeného na vzájemné důvěře. Obchodní jednání může být následováno obědem v kanceláři či večeří v restauraci organizované kyperským obchodním partnerem. Měli byste se zeptat svého hostitele na místní speciality, či jídlo, které by vám on sám doporučil.

Při sjednávání úvodní schůzky je třeba jednat v předstihu: nejprve napište email a poté potvrďte emailem či telefonem. Když je setkání potvrzeno oběma stranami, agenda by měla být vypracována a dána do oběhu hostitelem, který vytyčí hlavní body diskuze.

Při jednání se Kypřané obvykle usmívají, při potřesení rukou udržují oční kontakt. Pokud vcházíte do místnosti, pozdravte své obchodní partner v řečtině slovem “kalimera” (dobré ráno) nebo „kalispéra“ (dobrý večer). Na konci jednání se rozlučte s každým osobně.

Na jednání byste měli dorazit včas, na kyperského obchodního partnera však můžete chvíli čekat. Váš hostitel by vás měl představit ostatním účastníkům jednání. Vy byste měli začít krátkým představením společnosti, kterou reprezentujete. Během jednání buďte připraveni na flexibilní přístup k agendě, změny v ní jsou běžné. Při diskusi buďte připraveni na časté přerušování.