Greece (Řecko)

Greece-flag-240

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Postoj Řeků k cizincům vystihuje nejlépe slovo “philoxenia”, které znamená “pohostinnost” a jeho doslovný překlad je “láska k cizinci”. Řecko je populární turistickou destinací, cizinci jsou zde vřele vítáni. Řekové jsou známí pro svou přátelskost a otevřenost k poznávání nových lidí a tato vlastnost se promítá i do sféry obchodu.

 

Všeobecné vzdělávání

Řecký vzdělávací systém funguje pod státním dozorem, rozdělen je na 3 stupně: předškolní a primární vzdělávání, sekundární vzdělávání (cyklus 1 a cyklus 2) a terciální vzdělávání.

Předškolní vzdělávání poskytují školky, které přispívají k hladkému začlenění dětí do primárního vzdělávacího stupně.

Povinná školní docházka trvá 10 let, začíná ve školkách a končí na gymnáziích. Návštěva mateřské školky je povinná 1 rok, základní škola 6 let a gymnasium další 3 roky. Absolvent gymnasia obdrží certifikát, který mu umožní stadium vyššího stupně sekundárního vzdělávání (Lyceum) ve formě Integrovaného Lycea nebo technických profesních škol.

Terciální vzdělávání poskytují university, polytechniky, technologické vzdělávací instituce a akademie. Většina pregraduálních programů trvá 4 roky, stadium na polytechnikách a některých uměleckých školách trvá 5 let, stadium medicíny 6 let. Postgraduální studia trvají 1 až 2 roky, doktorát 3 až 6 let. Podmínkou pro získání základního vysokoškolského diplomu je bakalářský titul.

Všechny školy jsou pod dozorem ministerstva školství a náboženských záležitostí.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Řekové upřednostňují osobní kontakt. Muži i ženy si při přivítaní podávají ruku a udržují oční kontakt, nezbytností je pevný stisk ruky. Dobří přátelé se objímají a líbají na obě tváře.

Při komunikaci stojí Řekové poměrně blízko sebe (přibližně na vzdálenost paže), tato vzdálenost může být větší při kontaktu s cizincem a menší při kontaktu s rodinným příslušníkem či dobrým přítelem. Při rozhovoru se neotáčejte zády k mluvícímu, takové chování je považováno za drzé. Fyzický kontakt je běžně užíván jako projev sympatie, doteky během konverzace mezi muži či ženami jsou poměrně časté a nevykládejte si je špatně.

 

Firemní etiketa – postoje k obchodním jednáním

Obchodní schůzky je třeba sjednávat v předstihu, Řekové chtějí být o všem včas informováni. Někdy je však samozřejmě možné dohodnout setkání v kratším časovém intervalu, Řekové jsou známí pro svou bezstarostnost.

Dochvilnost je očekávána, není na ni však kladen tak velký důraz, váš řecký obchodní partner může mít také zpoždění. Na jednání je vhodné být oblečen konzervativně, pokud možno oblek s kravatou pro muže a kostým či sukně pro ženy.

Program jednání v Řecku je pevně stanoven, ačkoliv, Řekové jsou poměrně flexibilní, takže mohou být do debat zahrnuty i další záležitosti v agendě neobsažené. Otevřená, až vášnivá diskuse je pokládána za neodmyslitelnou součást korektního rozhodnutí. Je běžné, že se při jednání lidé navzájem překřikují a přerušují.

Tradiční pracovní doba začíná v 9 ráno a končí v 5 odpoledne, pracuje se od pondělí do pátku. První setkání jsou formální, doprovázeny obvyklými náležitostmi jako představování, potřesení rukou a výměna vizitek.