Estonia (Estonsko)

Estonia flag

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Estonsko je otevřenou ekonomikou a díky tomu se stalo pro zahraniční investory atraktivním. Pracovní síla
je výborně vzdělaná a kreativní, země je otevřená kulturám imigrantů stejně tak jako interakci se západem. V lednu roku 2011 navíc přešlo Estonsko na Euro, což usnadnilo obchod se zeměmi Evropské unie.

Ačkoliv Estonsko vítá zahraniční investory, stále je potřeba brát v potaz některé kulturní aspekty, pokud zde budete chtít obchodovat. Obchod je veden formálně a je zaměřen na fakta, Estonci striktně oddělují pracovní a soukromý život. Na rozdíl od např. USA jsou rozhovory na společenská témata během obchodních jednání vzácné, pokud k nim dojde, netrvají příliš dlouho.

 

Všeobecné vzdělání

Všeobecná úroveň vzdělávání v Estonsku je vysoká, gramotnosti dosahuje drtivá většina populace. Pro většinu Estonců je vzdělání cestou z chudoby a dává příležitost k získání dobře placené práce a lepšího živobytí. Vzdělávání začíná již v předškolním věku (školky a další předškolní instituce), povinná školní docházka je poté 9 let, sekundární vzdělávání trvá další 4 roky, vysokoškolské od 3 do 5 let.

Vysokoškolské vzdělávání je zpoplatněné, pro ty, kteří složí speciální vyšší zkoušky, jsou však připraveny nejrůznější granty. Estonský systém vyššího vzdělání zahrnuje jak university, tak aplikované vyšší vzdělávací instituce, od roku 1995 pak také poskytuje profesní (odborné) vzdělávací instituce. Instituce poskytující vyšší vzdělání mohou být jako ve vlastnictví státu, tak v soukromém či veřejném vlastnictví.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Estonci myslí, že jejich země je díky své poloze tou nejlepší lokalitou pro společnosti zprostředkovávající obchod mezi západní Evropou, východní Evropou a Ruskem. Estonská vláda, tak jako i jiné vlády ve světě, představila mnoho přátelských obchodních politik k nalákání přímých investic do země. Nicméně pokud se chystáte rozbíhat obchod v Estonsku, je doporučeno hledat rady od odborníků z institucí jako Komora průmyslu a obchodu, ministerstvo obchodu, a dalších poradních institucí jako např. Enterprise Estonia.

Tak jako v ostatních zemích je i v Estonsku důležité znát osoby ve vedení: jejich přímluva a na rady vám ulehčí prvotní kontakt.

 

Postoje k obchodním jednáním

Obchodní schůzky jsou povětšinou formální. Osoba s nejvyšší funkcí zahajuje jednání představením a krátkým proslovem, totéž učiní i nejvýše postavená osoba z druhé strany, která přidá poděkování hostující společnosti. Neformální rozhovory se vyskytují zřídka.

Prezentace by měli být přesné a příme, vyhněte se nátlakovým prodejním taktikám. Ujistěte se, zda jste schopni poskytnout vše, na čem se dohodnete, je to základem pro získání důvěry vašich estonských obchodních partnerů.

Je nutné s předstihem zarezervovat místnost určenou k jednání, stejně tak jako poslat diskutovanou agendu. Ačkoliv mnoho Estonců hovoří anglicky, snaha přeložit korespondenci do estonštiny bude ceněna.

Běžná forma pozdravu je potřesení ruky s očním kontaktem. Firemní vizitky jsou většinou vyměňovány po konci schůzky. Pokud adresujete korespondenci estonskému partnerovi, použije titul a příjmení, jména nebývají v obchodní sféře používána.

Estonci jsou většinou v průběhu jednání rezervovaní. Jejich komunikační styl je přímý a čestný, nicméně, v rámci taktnosti se vyhýbaní momentům, které by budily rozpaky a mohly poškodit vztah. Estonci vám někdy mohou připadat neústupní, pamatujte však, že sebeovládání je zde vysoce ceněno – snažte být trpělivý a nedejte najevo případný hněv.