Denmark (Dánsko)

Denmark Flag

 

Firemní etiketa – postoje a hodnoty

Postoje k cizincům

Dánové jsou považováni za nápomocné, otevřené a tolerantní, rádi kladou otázky týkající se ostatních kultur a zemí, dokud však mezi vámi není vybudován osobní vztah, budou se vyhýbat osobním tématům.

V Dánsku je kladen veliký důraz na rovnost a myšlenku, že jeden každý si je roven a musí mít stejná práva a respekt, nehledě na sociální prostředí či etnikum. Tato tolerantní atmosféra usnadňuje cizincům každý aspekt konání v Dánsku, stejná tolerance a respekt je samozřejmě očekávána i od návštěvníků.

 

Všeobecné vzdělávání

Za skvělou reputaci pracovní síly vděčí Dánové tradičnímu uvědomění důležitosti vzdělávání. Všeobecný vzdělávací systém se těší vysoké prioritě a dostává se mu značné finanční podpory z veřejných financí. Rovnoprávný přístup ke vzdělání je v Dánsku základním principem, velký důraz je kladen na celoživotní vzdělávání. Dánsko je obzvláště generováním vysoce kvalifikovaných techniků a inženýrů.

Základní vzdělávání se skládá z 9 tříd povinné školní docházky. Většina dětí dochází do státních škol, je zde ale i široká nabídka soukromých škol. Sekundární vzdělávání dokončí 83% mladistvých. Vyšší vzdělávání poskytují university, které nabízejí jak vědecká, tak odborná a ekonomická bakalářská, akademická a doktorandská studia.

Ukončené vysokoškolské vzdělání má v Dánsku přes 40% populace, navíc, je zde kladen důraz na poskytování dalšího vzdělávání již pracujícím lidem pouze se základním vzděláním a to je také důvod, proč dánské podniky mohou udržovat konkurenceschopnost na tak vysoké úrovni.

Dánský vzdělávací systém se zaměřuje na udržování rovnocenného dialogu mezi studenty a kantory a toto neformální klima je vnímáno cizinci jako hlavní rys a charakteristika dánského školství. Chlapci a děvčata jsou vyučováni dohromady, učitelé jsou rovněž jak mezi muži, tak mezi ženami.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

V souladu s dánskou společností, pracovní prostředí je málokdy založené na hierarchii a formalitách mezi jednotlivými úrovněmi management. Všichni pracovníci, ať už jsou v top management nebo jen uklízí, jsou považováni za stejně důležité. Dánové jsou tvrdě pracující lidé, snaží se, aby každá minuta strávená v práci byla produktivní a efektivní. Je tedy kladen důraz na dochvilnost, ať už při chození do práce nebo na obchodní schůzky. Obchodníci by neměli očekávat setkání s dánským protějškem po 4. hodině odpolední.

Představování je vedeno formálně. Pokud sedíte a jste představeni nové osobě (kolegovi), povstaňte ještě před podáním ruky. Pevné potřesení rukou doprovoďte očním kontaktem, oceněno bude i jakýkoliv pozdrav jako “Goddag”, což znamená “dobrý den”.

V mnoha dánských společnostech je šéf vnímán spíše jako vedoucí týmu, který deleguje úkoly ostatním, než hlavní tvůrce rozhodnutí. Zaměstnanci jsou podporováni k volnému vyjádření svých názorů a jakýkoliv pohled je při rozhodování brán v potaz. Konečné rozhodnutí je samozřejmě v kompetenci vedoucího týmu.

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Schůze, porady a jednání hrají v Dánsku v pojetí ochodu signifikantní roli. Dánové mají rádi jednoduchost, obchodní schůzky jsou krátké, výborně strukturované s minimem papírování. Nicméně, psaná agenda bude sledována a důležité dohody a rozhodnutí zaznamenány tak, aby mohly být projednány na dalším setkání.

Dánové jsou bezstarostní, flexibilní, při vyjednávání trpěliví, jsou dobří posluchači známí svou schopností zabezpečit dobré dohody bez vytváření nepřátel.