Hungary (Maďarsko)

Hungary flag

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Maďaři vítají mezinárodní obchodní příležitosti, při obchodování je pro ně podstatný osobní kontakt. Jen opakované návštěvy a telefonáty mohou vytvořit pevný vztah, který je pro úspěch v Maďarsku zásadní.

Během obchodního jednání jsou Maďaři formální, ctí hierarchii společnosti a typickým prvkem vyjednávání je otevřený dialog. Maďaři jsou všeobecně upřímní a přímočaří, cizinci jsou proto někdy vnímáni jako ostří, drzí či přímo krutí. Přesto, svá slova vždy podloží dostatečnými fakty, a když neexistuje možnost dohody, řeknou vám proč a mohou i navrhnout další jednání. V podnikání i osobním životě jsou důležité rovné vztahy, prostý rozum a soudnost. Maďarskou tendenci k nedůvěře a podezíravosti můžeme přisuzovat historickým důvodům, nepříjemné stránky obchodu jsou tedy diskutovány z důvodu snížení budoucích problémů.

První schůzka je charakteristická svou formálností a odměřeností, když jsou však ledy prolomeny, preferují Maďaři „vášnivé“, intenzivní a energické diskuse.

 

Všeobecné vzdělávání

Povinná školní docházka je mezi 5 a 16 rokem, většina školek I škol jsou zakládány a řízeny státem, místními vládami, menšinovými místními vládami, nadacemi či církvemi. Jen 10% žáků navštěvuje soukromé instituce.

Primární vzdělávání je povinné a může mít 4, 6 či 8 stupňů. Všeobecné sekundární školy navazují na primární až do 8. Stupně a jsou ukončeny maturitní zkouškou. Sekundární odborné školy v současné době poskytují všeobecné a před-profesní vyšší vzdělávání mezi 9.–12./13. Stupněm. Závěrečná zkouška sekundárního studia opravňuje studenty ke vstupu na university.

Většina Maďarů využívá veřejný školský systém, děti navštěvují veřejné školy v místě bydliště. Ve většině částí Maďarska jsou je veřejné školství jedinou možnou volbou.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Komunikace je vysoce důležitým aspektem obchodu, a pokud jednáte s lidmi s odlišného kulturního prostředí a zázemí, je třeba rozeznat rozdíly mezi osobní, verbální a psanou komunikací.

Maďarsko má strategickou polohu ve středu Evropy a je tak ideálním distribučním bodem Evropy. Vládní politika je nakloněná zakládání a expanzi nových podniků a podporuje svými politikami zahraniční investice. Nicméně pokud chcete začít obchodovat v Maďarsku, je radon kontaktovat některé z místních obchodních vývojových center či vyhledat asistenci mezinárodního poradce. Výbornou příležitostí pro přímá setkání s představiteli maďarských společností je účast na mezinárodních veletrzích, výstavách a konferencích. Nejvýznamnějším veletrhem v Maďarsku je Budapešťský národní veletrh, konající se každý rok. (http://www.bnv.hu)

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Maďaři vítají většinu mezinárodních obchodních příležitostí. Z důvodu potřeby vybudování osobních vztahů v obchodu jsou opakující se návštěvy a telefonáty nutné. Samozřejmě, důležité fáze budování obchodního vztahu vyžadují setkání tváří v tvář, při kterých se vytváří potřebný stupeň důvěry.

Oficiálním jazykem Maďarska je maďarština, velké množství lidí však mluví vzhledem k blízkosti Maďarska k mnoha zemím nejrůznějšími cizími jazyky. Obchodním jazykem je Maďarština a angličtina, většina maďarských obchodníků hovoří anglicky na různých úrovních. Pokud se naučíte pár slovíček a frází v maďarštině, jistě uděláte dobrý dojem a ledy budou rychle prolomeny. Maďaři nejsou chladní a rezervovaní, na prvním setkání tak ale mohou působit. Nicméně, po bližším seznámení jsou schopni uvolněné komunikace. Pokud váš obchodní vztah přeroste v přátelství, můžete být maďarským obchodním partnerem pozván i domů na jídlo a setkat se s jeho rodinou.