Poland (Polsko)

Poland Flag

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Cizinci jsou v Polsku vítáni vřele, Poláci se snaží býti co nejlepšími hostiteli, jsou otevření a přátelští. Jejich pohostinnost dokonale vyjadřuje jedno polské přísloví: „Host do domu, Bůh do domu.“ Poláci se zajímají o ostatní kultury, jsou tolerantní a rádi se dozvědí a poučí o způsobu života jiných kultur. Současně jsou také velmi hrdí na svou zemi a chtějí svou kulturu sdílet s lidmi z celého světa.

 

Všeobecné vzdělávání

Je užitečné brát v potaz technické a lingvistické schopnosti vašich obchodních partnerů ještě před přípravou na schůzku. Můžete očekávat, že najdete mezi obchodními partnery někoho, kdo hovoří vašim jazykem nebo bude lepší najmout si tlumočníka? Jaká je všeobecná úroveň počítačové gramotnosti?

Většina Poláků je ochotna investovat vlastní peníze do vzdělávání svých dětí protože věří, že vzdělanější lidé mají větší šanci získat lepší pracovní uplatnění. To je důvodem, proč jsou připraveni platit za soukromé, méně tradiční, specializované vysoké školy, které vybaví absolventy znalostmi které požaduje současný pracovní trh. Příkladem takových škol je například Warsaw School of Economics a University of Warsaw – School of Management.

Polské university jsou zapojeny do vzdělávacích a výzkumných programů jako jsou Erasmus či Leonardo, které studentům umožňují výměnné pobyty mezi evropskými univerzitami. Zapojení do těchto programů poskytuje studentům speciální příležitost získat nové zkušenosti mimo svou zemi a do budoucna uspět na stále se měnícím evropském trhu práce.

 

Vytváření kontaktu

Zahraniční společnosti zajímající se o investice v Polsku mohou získat potřebné informace od místních Obchodních asociací jako například Britsko-Polská obchodní komora (http://www.bpcc.org.pl) (Polish, English) a Česko-Polská obchodní komora (http://www.opolsku.cz) (Polish, Czech).

Pokud kontaktujete polskou společnost poprvé, využijte psané korespondence, abyste se vyhnuli nedorozuměním, které přinášejí ostatní komunikační kanály. Je dobré požádat o kontaktní osobu, manažera, který mluví anglicky.

Užitečným místem pro nalezení a získání prvotních kontaktů mohou být i mezinárodní veletrhy, zde jsou nejznámější z nich: Poznaňské mezinárodní veletrhy (http://www.mtp.pl/en), Gdaňské mezinárodní veletrhy (http://www.mtgsa.com.pl), Katovické mezinárodní veletrhy (http://www.mtk.katowice.pl), Těšínské mezinárodní veletrhy (http://www.mts.pl); stránky jsou v polštině, ruštině a angličtině.

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Pokud se chystáte sjednávat schůzky v zahraničí, položte si následující otázky, mohou vám pomoci při přípravě a upozorní vás na citlivé oblasti, které přináší kulturní rozdílnost mezi zeměmi.

o Jaké jsou místní postoje k obchodu a podnikání?

o Jak sjednávat schůzky?

o Jak zdravit lidi?

o Jak vest jednání?

o Co je potřeba zvážit při vyjednávání?

o Co byste měli dělat po konci schůzí?

 

Postoje k obchodním jednáním

Struktura management je v Polsku silně hierarchická, ujistěte se tedy, že si sjednáváte schůzku s člověkem, který má v rukou rozhodující moc a ne s podřízeným, který bude výsledek jednání pouze reportovat výše. Toto může rozhodovací proces výrazně urychlit.

Ženy ve vedoucích pozicích mohou očekávat rozdílný přístup od starších mužských obchodních partnerů, kteří ctí staré tradice jako polibek na ruku při představování. Jen málo žen dosáhlo oproti mužům na vedoucí pozice, muži tedy nejsou zvyklí jednat se ženami na stejné rovině.

V průběhu obchodního jednání Poláci neskrývají emoce, obzvláště pokud jsou rozhořčeni a frustrováni. Zahraniční návštěvníci by měli brát v potaz, že tato otevřenost je v Polsku normální a jejím cílem není urazit vás.

Úvodní jednání bývají poměrně krátká, polští obchodníci chtějí znát účel vaší návštěvy a povahu vztahu, který chcete vybudovat dříve, než pokročí k dalšímu jednání. Veškeré psané dokumenty by měly být přeloženy do polštiny.