Turkey (Turecko)

Turkey-flag-240

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Turci jsou pohostinní, zdvořilí a vysoce profesionální lidé, pracují velmi tvrdě a dlouho, pro cizince není práce v Turecku jednoduchou záležitostí. Turecké instituce jednoznačně preferují zaměstnávání Turků na všech pozicích, které mohou občané této země zastávat. Cizinci jsou tedy většinou najímáni na práci ve velkých mezinárodních společnostech, v učitelství nebo v tiskových agenturách, které vyžadují odbornou znalost cizího jazyka v daném oboru. Dříve než přijedete do Turecka za prací, najděte a kontaktujte společnost, která vám nabídne práci, podepište smlouvu a poté žádejte o pracovní visa a povolení k pobytu.

S lidmi, se kterými Turci obchodují, chtějí být důvěrně seznámeni. Turci preferují dlouhodobé vztahy a spolupráce.

 

Všeobecné vzdělávání

Vzdělávací systém poskytuje v Turecku stát. Nová legislativa představená Velkým národním shromážděním v březnu roku 2012 zvýšila povinnou školní docházku z 5 na 12 let pro děti od 6 do 18 let. Pro studium na vyšších vzdělávacích institucích je povinné složit Vstupní národní zkoušky nebo „OSS testy“.

Předškolní, primární, sekundární a vyšší vzdělávací instituce jsou součástí formálního vzdělávacího systému, vedle nich existují v Turecku další výuková a školící centra pod dohledem Ministerstva školství, která poskytují neformální vzdělávání. Neformální vzdělávání poskytuje služby těm, kteří si chtějí doplnit vzdělání. Školí lidi nejrůznějších profesí znalostem a dovednostem, nezbytným pro jejich osobní rozvoj.

Studium na vysokých školách je zpoplatněné, přesto, studenti, kteří nemají dostatek finančních prostředků, mohou žádat o podporu formou grantu. Dle statistik z konce roku 2012 fungovalo v Turecku 168 univerzit, dvě třetiny státních, třetina z nich soukromých. Dle národních statistik zaměřených na vzdělávání poskytují univerzity čtyřleté bakalářské programy a dvouleté odborné školy, poskytující předbakalářské programy profesního rázu. Absolventi mají poté možnost studovat magisterské studium, po jehož dokončení se mohou přihlásit na doktorské studium. To trvá 4 roky a skládá se z nejrůznějších kurzů, ústních a písemných kvalifikačních zkoušek a obhajoby závěrečné práce.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Turci jsou v obchodování s cizinci poměrně zběhlí a zahraniční manažeři je považují za praktické a flexibilní. Nejlepší cestou k navázání úvodního kontaktu je přes telefon nebo email, poté následuje přímá komunikace.

Při komunikaci s kolegy dodržujte intimní zónu, vhodnou vzdáleností je délka paže. Turci si drží menší osobní prostor, než je obvyklé což může některé cizince přivést do rozpaků. Pro rodinu a přátele se osobní prostor ještě zmenšuje a obsahuje i doteky.

Gesta náklonnosti na veřejnosti nejsou běžná, ačkoliv doteky jsou přijatelným standardem neverbální komunikace bez potřeby důvěrného vztahu.

Potřesení rukou je pro Turky důležité. Pokud se s někým vítáte nebo loučíte, potřesení ruky a malá úklona je slušností a známkou respektu. Doporučujeme budovat osobní vztahy a stále na nich pracovat.

 

Firemní etiketa – postoje k obchodním jednáním

Úvodní jednání jsou povětšinou formální, obchod je brán velmi vážně a je třeba se podle toho chovat. Nebuďte přehnaně přátelští a neformální, i když už máte vybudován osobní vztah.

Úvodní jednání skoro nikdy nevedou k obchodním rozhodnutím, jsou cestou ke vzájemnému poznání. Neomezujte tedy debatu pouze na obchodní záležitosti.

Na začátku od vás bude očekáváno, že si se svým tureckým obchodním partnerem potřesete rukami. Pokud se vítáte s ženou, vyčkejte s potřesením rukou na její nabídku.

Nezávazná konverzace je dobrým začátkem před započetím obchodního jednání.

Prezentace by měly být krátké a věcné. Návrhy a nabídky by měly být jasně strukturované a prezentované, vždy vám také pomůže použití srozumitelných grafů s méně textu.