Italy (Itálie)

Italy-flag-140

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Italové jsou k cizincům velmi přátelští, důvodem je pravděpodobně fakt, že je Itálie oblíbenou turistickou destinací a zahraniční návštěvníci jsou často uchváceni kulturou, krásou přírody a historickými památkami.

Všeobecně se mezi Italy nevyskytují zásadní předsudky k cizincům, ačkoliv, mohou se zde objevit náznaky rasismu. Tématem současných politických debat je také otázka imigrantů (volební právo, roční limit pro počet imigrantů atd.)

 

Všeobecné vzdělávání

V Itálii mají 3leté děti možnost navštěvovat předškolní zařízení Scuole dell´infanzia. Od dovršení 6 let nastupují povinnou školní docházku. Ta se v Itálii v současnosti zvedla na 10 let.

První stupeň (scuola primaria) navštěvují děti ve věku 6 – 11 let. Starší (do 16 let) chodí na „nižší střední školu” scuola secondaria di l grado. Povinné vzdělání je v Itálii bezplatné a děti navštěvují, většinou, nejbližší školu ve svém bydlišti.

Při přechodu na „druhý stupeň” dostávají žáci jen závěrečné hodnocení, jelikož od nedávné doby je „první a druhý stupeň” součástí jednoho studijního cyklu. Na konci druhého stupně skládají studenti státní zkoušku, která je nezbytnou podmínkou pro přijetí na další stupně vzdělání. Ve škole může člověk zůstat do 16 let, dokončit si tak povinnou školní docházku, a se studiem skončit. Pokud ale chce studovat dál, pokračuje na „stření škole” od 14 let.

Střední vzdělání v Itálii má několik „odnoží”, směrů. Můžete (v rámci 10letétho povinného vzdělání) získat klasické vzdělání, vzdělání uměleckého směru, technického nebo praktického zaměření.

University jsou rozděleny podle fakult a poskytují titul „Laurea“

Dřívější systém poskytl univerzitní diplom za 4 nebo 5 let studia s případným navazujícím doktorským studiem, nová regulace z roku 1999 představila tři úrovně akademických titulů: základní tříletý diplom, specializovaný navazující dvouletý a PhD titul.

Vysokoškolské vzdělávání je doplněno množstvím soukromých i veřejných postgraduuálních kurzů, které se nazývají „Master“.

Počítačová a gramotnost a znalost cizích jazyků všeobecně zaostává u starší generace, ta mladší však tento stav díky povinné výuce IT a cizích jazyků na všech vzdělávacích stupních vylepšuje.

Mladší generaci také velmi zajímá cestování do zahraničí a výměnné kurzy, mnoho Italů se tak připojuje ke studijním programům v rámci projektů EU, aby zde dokončili svá vysokoškolská studia či pokračovali ve výzkumných projektech na jiných evropských univerzitách.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Schopnost používat při komunikaci správný jazyk a gesta je velmi důležitá, obzvláště pak v Itálii. Gestikulace a osobní kontakt je hlavním rysem italských konverzací. Pokud budete ustupovat, či si udržovat velkou vzdálenost, bude to považováno za nevlídné chování. Italové se často řídí svými pocity a důvěra je proto velmi důležitá při vytváření dobrého obchodního vztahu. Nesnažte se být během jednání naléhaví, “tlačení na pilu” je považováno za drzost a slabost. Nezávazná konverzace na téma italské jídlo, umění, módu či sport je vítána.

První kontaktovaní italského obchodního partnera by mělo proběhnout formálně: zašlete email, zavolejte nebo pošlete fax.

Před nedávnou dobou začali Italové k propagaci svých společností používat sociální média jako LinkedIn a prostřednictvím tohoto komunikačního nástroje bylo také iniciováno množství obchodních schůzek.

Berte také na vědomí, že po prvním kontaktu preferují Italové osobní jednání spíše než komunikaci přes telefon, fax nebo email.

Pokud nemluvíte italsky, sdělte tuto informaci jasně ve vašem dopise, emailu či faxu a oznamte, v jakém jazyce jste si při komunikaci jistí. Italští podnikatelé často anglicky nemluví a jsou připraveni využít služeb profesionálních překladatelů.

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Nejlepší cestou při organizování a účasti na obchodních schůzkách v Itálii je chovat se “místně”, váš obchodní partner tím ocení vaši kulturní vnímavost. Buďte připravení na dlouhá jednání, vyjednávání jsou vedená pomalu: jak z důvodu italské rozvážnosti a opatrnosti při vyhodnocování výhod a nevýhod obchodu, tak z důvodu hierarchického rozhodovacího procesu v italských společnostech.

Jednání běžně končí pozváním na oběd v pečlivě vybrané restauraci, které je dobrou cestou k vybudování bližšího vztahu.