Portugal (Portugalsko)

Portugal-flag-240

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Portugalci jsou k cizincům všeobecně velmi přátelští a přívětivý, jsou upřímní a řeknou, co mají na srdci. Osobní vztahy jsou v obchodu velmi důležité, často stejně důležité, jako samotný produkt či služba, které jsou předmětem jednání. Portugalci tedy preferují obchodování s lidmi, kterým mohou věřit. Vytvoření takového vztahu může zabrat nějaký čas, Portugalci také upřednostňují dlouhodobé spolupráce před jednorázovými obchody. Portugalci chovají k cizincům respekt a většinou vřele vítají jak je, tak jejich názory. V 70. letech bylo na zahraniční produkty přicházející do Portugalska pohlíženo jako na “horké novinky”, dnes již Portugalci preferují kupování vlastních produktů, i když jsou povětšinou o něco dražší.

 

Všeobecné vzdělávání

Portugalský vzdělávací systém bere ohled na evropské standardy, není ale tak vyvinutý jako ostatní západoevropské. Na konci 19. století negramotnost činila více než 80 procent a vyšší vzdělání bylo vyhrazeno pro malé procento populace. Dle sčítání lidu v roce 1930 bylo 68,1 procent obyvatel Portugalska stále klasifikováno jako analfabeti. Důvodem byla pravděpodobně politika izolace od zbytku Evropy a represe, které trvaly až do revoluce v roce 1974. V 90. letech minulého století bylo 15% Portugalců stále negramotných, největší část z tohoto procenta tvořili staří lidé. Problémem byl slabý zájem o pokračování studia po ukončení primárního vzdělávání zejména ve venkovských oblastech, kde děti začínaly pracovat v mladém věku, slabé vybavení učeben, špatně placení učitelé, nesprávně nastavená školní osnova a mizivé procento zájemců o vzdělání na vysokých školách.

Dnes je míra gramotnosti v Portugalsku 90% a zejména u mladších generací je strmě stoupající počet počítačově gramotných (i když ne tak vysoký jako v ostatních severních a západních evropských zemích). Využití informačních technologií se v zemi ve firmách a obchodu velmi rozvíjí, od manažerů je tato gramotnost očekávána.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Běžným způsobem pozdravu při obchodních situacích je vlídný, laskavý a pevný stisk ruky s úsměvem a entusiasmem na rtech. Podaní ruky je slušností i s lidmi, které jste již viděli mnohokrát. Pokud jste poprvé představován ženě, jako pozdrav použijte také stisk ruky, polibek na tvář není běžnou praxí (pokud vám k tomu žena sama nevybídne). Mírné objetí je akceptované pouze pro obchodní partnery, kteří se již znají déle.

Fyzický kontakt je však v Portugalsku běžnější v porovnání s např. severskými zeměmi: lidé stojí při konverzaci blíže a udržují oční kontakt. Nabízení rámě kolegům a přátelům je při pochůzkách městem běžné, je gestem důvěry a srdečnosti.

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Portugalské společnosti rádi projednávaní s obchodníky z ciziny potenciální byznys. Na zahraniční společnosti je nahlíženo jako na modernější inovativnější a přinášející hodnotu, zkušenosti a kvalitu. Na druhou stranu, z počátku nemusí být snadné dostat se k odpovídající osobě, která má v rukou rozhodující moc. V Portugalském obchodním světě funguje hierarchizace, nejvýše postavená osoba má rozhodovací moc. Úvodní výzva je jednání se sekretářkami a tajemníky, kteří filtrují návštěvníky výše postaveným vedoucím.

Vytvoření sítě obchodních společníků je alfou a omegou úspěchu, očekávejte, že do budování osobních vztahů bude třeba investovat velké množství času. Portugalci preferují osobní setkání vice než psanou komunikaci či telefonické rozhovory, které jsou považovány za neosobní. Obchodní vztahy nejsou tvořeny se společností ale s lidmi: pokud firma vymění svého obchodního zástupce, proces oboustranné důvěry, která mohla být léta budována, může začít znovu od začátku.