Romania (Rumunsko)

Romania flagf

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Rumunská pohostinnost je známá takřka po celém světě. Rumuni jsou příjemní, přátelští a nápomocní. Většina obyvatel žijících ve městech ovládá alespoň jeden cizí jazyk (angličtinu, němčinu nebo francouzštinu), takže jazykové bariéry se obávat nemusíte. Rumuni jsou spolehlivými obchodními partner respektujícími podepsané kontrakty, termíny či platby pohledávek.

 

Všeobecné vzdělávání

Rumunský vzdělávací systém je rozdělen do následujících stupňů: předškolního, sekundárního (primární, sekundární, odborný) post-sekundárního a vyššího vzdělávacího stupně. Vysoké školství má v Rumunsku také 3 stupně: nejnižším titulem je „licence”, odpovídající našemu titulu „bakalář”, dále „,magistr” a absolvováním třetího cyklu získáte „doktorát” (PhD)¨

Vzdělávací systém poskytuje výuku v mnoha formách: denní, večerní, part-time či kombinované (dálkové) studium. Studenti jsou v Rumunsku hodnoceni na stupnici od 1 do 10, kde 10 je nejlepší známkou. Povinná školní docházka začíná ve věku 6 let.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Vhodným pozdravem je stejně jako v ostatních evropských zemích stisk ruky, doplněný pozdravem: „buna ziua” – dobrý den, „buna seara” – dobrý večer, při rozloučení pak „la revedere” – nashledanou. Pokud se naučíte několik rumunských slovíček a frází, jednání mohou být srdečnější a rychlejší. Doporučujeme také nastudovat základní fakta a Rumunsku, o jeho historii, zvycích a kultuře. Neopětováním pozdravu dávejte najevo, že druhá strana vás či vaši rodinu urazila, v jiném případě je odmítnutí pozdravu považováno za hrubé a hrubě porušující dobré chování.

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Etiketa obchodních jednání se příliš neliší od té naší. Pokud sjednáváte schůzku, je doporučeno učinit tak písemně, toto potvrzené pozvání poté doplňte telefonátem. Den před domluvenou schůzkou je dobré setkání znovu potvrdit. Schůzky se drží domluvené agendy, ideální začátek jednání je 9. hodina ranní. Schůzky se často sjednávají na poslední chvíli, nebuďte z toho tedy nervózní. Při sjednávání schůzky se vyhněte vánočním svátkům a a letním měsícům (zejména srpnu).