Rovnováha prácovního a osobního života

Rovnováha prácovního a osobního života

Otázce nalezení rovnováhy mezi pracovním, osobním a rodinným životem se dostává v politických i podnikatelských kruzích v Německu i v Evropě zvýšené pozornosti.

Stěžejní otázkou je dnes pro většinu zaměstnanců flexibilní pracovní doba. Tu chápou jako nutnost k dosažení této rovnováhy.

Nalezení pracovně životní rovnováhy umožňuje rodičům, jak mužům, tak ženám, sloučit práci s rodinými životy, ženám pak především umožňuje účastnit se na pracovním trhu. Umožňuje pracovníkům brát si volno za účelém vzdělávání, tréninku či svých vlastních koníčků.

Současným trendem německých rodin jsou jeden nebo dva potomci. Muži jsou stále považováni za hlavu domácnosti, i když jak muži, tak ženy pracují.

Na přelomu století v Německu poskytovalo dovolenou pouze několik zaměstnavatelů. Průkopníky byly společnosti v odvětví zpracování kovů a pivovarnictví, které od roku 1902 poskytovaly svým zaměstnancům 3 dny volna ročně. V roce 1974 pak federativní republika stanovila 18 dní dovolené jako zákonné minimum. Dnes je minimum 24 dní, není však výjimkou i 6 a více týdnů dovolené, kterou navíc většina zaměstnanců proplácí.

Pro vice informací navštivte:

 OECD Work-Life Balance:

http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/[en] [fr]

Svátky

V porovnání s ostatními evropskými zeměmi má Německo největší množství svátků. Banky a supermarkety jsou v tyto dny zavřené, mnoho restaurací však zůstává otevřených. K dispozici je i hromadná doprava a další veřejné služby. Mnoho obchodů a firem je zavřených na “Carnival Rose Monday” (region Porýní), Štědrý den a Silvestr, ačkoliv nejsou oficiálními svátky.

Přehled zákonných dnů pracovního klidu (svátků):

 Nový rok 01.01

 Tři králové 06.01 (BW, BY, ST)

 Velký pátek brazen/duben

 Velikonoční pondělí brazen/duben

 Den práce 01.05

 Nanebevzetí květen

 Svatodušní pondělí květen

 Boží tělo květen/červen (BW, BY, HE, NW, RP, SL)

 Nanebevzetí Marie 15.08 (celebrated in BY, SL)

 Den německé jednoty 03.10

 Den reformace 31.10 (BB, MV, SN, ST, TH)

 Svátek všech svatých 01.11 (BW, BY, NW, RP, SL)

 Den pokání 21.11 (S)

 Vánoce 25.12

 Den sv.Štěpána 26.12

(Státy, kterých se tyto svátky týkají jsou uvedeny v závorce, pokud u svátku není žádná závorka, svátek platí pro všechny státy)

Pracovní hodiny

Otvírací hodiny:

Podnikům a obchodům není v Německu zákonně povoleno mít otevřeno dle libosti, existují zde striktní regulace týkající se otevíracích a zavíracích hodin, které upravuje federálni zákon Ladenschlussgesetz (zakon o zavírání obchodů) a vyhlášky jednotlivých států. Například, supermarkety zavírají nejpozději v 10 večer, otevřít musí nejpozději před 9. nebo 10. hodinou ráno. V neděli je kromě pekáren a benzínových stanic téměř vše zavřeno.

Pracovní doba:

V německém zákoníku práce existuje regulace pracovní doby. Je zalozena na evropské regulaci 93/104/EG, většina podniků má navíc kolektivní smlouvy, které upravují pracovní dobu a dovolenou. Pracovní týden nesmí v periodě 6 měsíců přesáhnout v průměru 48 hodin, nedědle a státní svátky nejsou pracovními dny.

Pro vice informací navštivte:

 Working-in-Germany:

http://www.working-in-germany.com/work-hours-law-0206.html [en]

 Lonely planet

http://www.lonelyplanet.com/germany/work-study-volunteering/work [en]

Zdravotní péče a pojištění

Německý zdravotnický system poskytuje svým obyvatelům téměř univerzální přístup k zevrubné, vysoce kvalitní lékařské péči a výběru lékaře. Přes 90% populace je zdravotnická péče poskytována přes státní zákonný program zdravotního pojištění. Členství v tomto programu je povinné pro všechny, kdo vydělávají méně než pravidelně aktualizovaný příjmový strop. Téměř každý ze zbylých 10% příjmá zdravotnickou péči prostřednictvým soukromých pojišťovacích organizací. Každý pak používá stejné zdravotnické zařízení.

Ačkoliv má federální vláda důležitou roli v určení vnitrostátních politik zdravotní péče, a přestože spolkové země ovládají zdravotnický sektor, zdravotní péče jako taková není provozována vládou, ale národními a regionálními samosprávnými sdruženími plátců a poskytovatelů. Tato sdružení hrají klíčovou roli při specifikaci podrobností národní zdravotní politiky a jednají mezi sebou o financování a poskytování zdravotní péče. Navíc, namísto toho, systém financování není založen na daních, ale převážně na zdravotním pojištění, a to jak dobrovolném, tak povinném.

Pro další informace:

 Fakta o Německu:

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/society/main-content-08/medical-care-for-everyone.html [en]

Německá kultura:

http://www.germanculture.com.ua/library/facts/bl_health_care_develop.htm [en] [fr][es]