Lithuania (Litva)

Lithuania flag

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Obyvatelé Litvy jsou pohostinní a otevření novým přátelským i obchodním vztahům. Cizinci tvoří méně než jedno procento obyvatelstva a většinou přišli do země z rodinných důvodů. Počet zahraničních studentů stoupá.

Zatímco postoj k cizincům je mezi Litevci všeobecně pozitivní, u národností, které jezdí do Litvy za prací, se názory různí. Většina zastává názor, že zahraniční pracovníci zvyšují konkurenci, která vede ke snižování platů. Mladí a vzdělanější lidé povětšinou přemýšlí o imigrantech pozitivně a vidí ve vysoce kvalifikovaných pracovnících hodnotný přínos pro litevskou ekonomiku.

 

Všeobecné vzdělávání

Úroveň vzdělávání byla v Litvě vždy dobra a Litevci jsou všeobecně dobře vzděláni. V lepším vzdělání totiž spatřují cestu k lépe placené práci. Právo na základní vzdělání a sekundární stupeň je zdarma, garantované zákonem.

93% obyvatel má ukončen druhý stupeň vzdělávání, 34% pak má vyšší kvalifikaci. Litva je v žebříčku gramotnosti v kategorii ukončeného sekundárního vzdělávání na prvním místě na světě.

Vyšší stupeň vzdělávání je rozdělen na “koleje”, které nabízí vzdělávání pro specifické pracovní obory a university, nabízející akademické programy. Absolventi “kolejí” mají možnost pokračování na univerzitě.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Při setkání v Litvě je zvykem pevný stisk ruky. Bližší přátelé a rodina se zdraví objetím či polibkem na tvář, s těmito kroky ale jistě vyčkejte na vašeho litevského přítele, kdy uzná za vhodné, že váš vztah došel do roviny přátelství.

Dbejte na dodržování osobního prostoru (intimní zóny), držte se na vzdálenost paže (u přátel a rodiny může být tato vzdálenost pochopitelně menší). Litevci jsou ke své rodině, prátelům i obchodním partnerům velice laskaví a uctivý.

Konverzaci můžete zahájit jakýmkoliv tématem, můžete mluvit o rodině, práci, zájmech či sportu. Litevci milují basketball, ve kterém patří jejich národní tým k nejlepším na světě.

 

Firemní etiketa – postoje k obchodním jednáním

Litevské podniky uznávají hierarchii a všechna zásadní rozhodnutí jdou shora dolů. Během prvního jednání budou Litevci formalní, zdvořilí a budou pozorně poslouchat. Rádi budou klást dotazy, aby se ujistili, že všemu dobře porozuměli. Litevci rádi budují osobní vztahy s potenciálními partnery dřive, než příjde řeč na samotný obchod. Nesnažte se tento process urychlit, mohlo by to negativně ovlivnit konečný výsledek. Litevci preferují obchodní jednání s partnerem na stejné pracovní pozici, je tedy dobré představit svou pozici a požádat o schůzku s někým na stejné úrovni.

Nejlepším způsobem kontaktu je telefonický kontakt. Pokud pošlete email, odpověď může trvat déle, přesto, malé společnosti, operující v oblastech technologií, consultingu či právních služeb, budou preferovat právě email. Pokud chcete komunikovat s moderní společností s mladým manažerem ve vedení, nejlepší bude nejprve poslat email a pokud se vám nedostane odpovědi v rozumném časovém horizontu, potom zavolejte. V mnoha případech se totiž stává, že pokud zavoláte do malé firmy poprvé, odpoví vám: “V pořádku, zašlete mi email”.

Pokud opravdu očekáváte výsledky, je důležité vyčlenit si čas a usilí na častou a neochabující osobní komunikaci. Rovněž důležité a ceněné je dorazit na schůzku včas.