Belgium (Belgie)

Belgium-flag-240

 

Firemní Etiketa – postoje k cizincům

V belgii jsou zřetelné rozdíly v chování mezi jednotlivci a do určité míry i mezi jednotlivými komunitami – Vlámové jsou často sebevědomější než Valoni

Lidé jsou orientováni na výsledek a pracují velmi tvrdě. Vybudování vřelého vztahu může trvat delší čas, pravděpodobně snazší pozici budete mít u Vlámů.

S výjimkou těch, kteří mají stálé nutkání “stoupat výš” jsou Belgičané všeobecně přívětiví a zdvořilí lidé. Společenské postavení znamená pro většinu z nich jen velmi málo, ačkoliv všeobecně usilují o dvě věci: vlastní bydlení (dům na předměstí) a dobrý automobil.

 

Všeobecné vzdělávání.

Belgický vzdělávací systém je napříč všemi částmi země na velmi vysoké úrovni. Universitní vzdělávání je v kompetenci francouzské a vlámské komunity. Mezi většími belgickými universitami jsou i dvě státní: „French-language Université de Liège“ a „Dutch-language Universiteit Gent.“

Existuje samozřejmě mnoho dalších univerzit, technických škol a akademií či hudebních a uměleckých škol, které nabízejí vyšší neuniverzitní vzdělávání

Tituly a diplomy jsou definovány zákonem:

Kandidatura/Kandidatuur: První studijní cyklus, který úspěšné složíte po absolvování 10 zkoušek zahrnujících zhruba 380 hodin strávených v učebnách. Toto není finální diplom, Kandidatura reprezentuje 2 roky studia.

Licence/Licentiaat: Druhý studijní cyklus, po jehož úspěšném absolvování budete držitelem základního universitního diplomu. Podmínkou je úspěšné absolvování dvouleté kandidatury, a dalších 2 let navazujícího studia, které zahrnuje přibližně 10 zkoušek na konci každého roku a 380 hodin v učebnách ročně.

Doktorát/Doctoraat: Doktorát reprezentuje další tři nebo čtyři roky výzkumu a prezentaci dizertační práce.

Agregace/Aggregatie: Reprezentuje výzkum a publikaci zevrubnějších prací další tři roky po doktorátu.

Univerzitní kvalifikace je v mnoha podnikových sektorech podstatná. Více či méně v některých disciplínách předurčuje “pořadí výběru”.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Běžnou formou pozdravu je podání ruky doprovozené vhodnou frází jako je například “dobrý den”. Na rozdíl od obchodního prostředí se při společenských situacích mohou ženy a lidé opačného pohlaví i políbit – všeobecně třikrát, začínajíc na pravé tváři. Polibek na tvář můžete vidět i mezi dvěma muži, pokud jsou letití známí (mezi Valony). Pokud se s někým setkáte poprvé, Vlámové a německy mluvící obyvatelé mohou být méně přístupní než Valoni, formálně mohou působit také francouzsky hovořící obyvatelé Bruselu.

Přivítání bývá vřelé, ne však přehnaně kamarádské a intimní. Při obchodních jednáních je běžné, že nově příchozí si podá ruku se všemi účastníky jednání.

Intimní zóna je pro většinu Belgičanů cca 50 cm, pokud se s někým vidíte poprvé, dbejte na držení očního kontaktu při konverzaci. Vyhýbejte se však “prudkému” očnímu kontaktu, mohl by být vnímán jako útočný.

 

Firemní etiketa – postoje k obchodním jednáním

V Belgii je dobrým zvykem sjednávat schůzku v předstihu několika dnů. Pokud je termín sjednán, není třeba další kontroly a znovu-potvrzení. Pokud se později dostanete do situace, že budete muset jednání zrušit, vysvětlete vzniklý problém svému belgickému obchodnímu partnerovi, jistě najdete alternativní řešení.

Nejvhodnější čas pro obchodní jednání je okolo 10 hodiny ranní. Pokud je jednání úspěšné, může být následováno obědem, kde se agenda může pohybovat mezi pokračováním obchodních jednání až diskutováním společenských událostí. Tyto situace pomůžou vybudovat důvěrný vztah, který je pro Belgičany velmi důležitý.

Pokud nabízíte speciální produkt, rozhodně jej dodejte v předstihu i s detailními podklady. Informace o vaší společnosti by také měly být přístupné na internetu.