Latvia (Lotyšsko)

Latvia flag

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Lotyši jsou svým chováním podobní Němcům, jsou zdrženliví a na veřejnosti neprojevují své emoce. Nemluví mnoho a při jednáních se rádi dostávají rychle k jádru věci. Při obchodování je tedy nejlepší osvojit si přímé jednání.

Na prvním jednání se Lotyši budou snažit neranit vaše city, řeknou však, co si myslí a stejné jednání očekávají i od vás. Lotyši nemají rádi dlouhé schůzky, budou od vás očekávat výbornou přípravu a okamžitou dostupnost relevantních informací. Je důležité být schopen prezentovat všechna klíčová fakta na místě a být schopen zodpovědět veškeré dotazy. Pokud nebude vaše prezentace věrohodná nebo se vyskytnou jiné znepokojující skutečnosti, mohou lotyšští obchodní partneři z obchodu vysouvat a zrušit další vyjednávání. V otázce dochvilnosti jsou Lotyši poměrně tolerantní, na jednání se zahraničním partnerem se snaží dorazit včas, ne vždy se jim to však podaří.

 

Všeobecné vzdělávání

Lotyši jsou výborně vzdělaní, vzdělání chápou jako cestu k zajištění dobré práce a obživy. Vzdělávací system se skládá z 9 let základní (primární) školy, 4 let střední (sekundární) školy a 3 až 5 let vyššího vzdělávání, kde délka studia záleží na jeho formě. Právo na bezplatné vzdělávání je garantováno zákonem a platí pro primární a sekundární studia, na univerzitách je situace rozdílná: studenti, kteří složí speciální zkoušky, získají grant, ostatní si musí vysokoškolské stadium hradit sami. V lotyšsku existuje množství soukromých vysokých škol, které soutěží se státními institucemi a poskytujících celé spektrum studijních oborů.

Lotyšský vzdělávací systém disponuje rozsáhlou paletou kvalifikovaných a akademických cest k vyššímu vzdělávání na magisterském a postgraduálním stupni. K získání pregraduálního diplomu (bakalář) je zapotřebí 3 a 4 roky sudia, další 2 roky pak trvá magisterský program. Po absolvování magisterského program je možné dokončit doktorát.

 

Firemní komunikace

Komunikace je základním kamenem obchodování. Jednání s lidmi s odlišného zázemí vyžaduje efektivní komunikaci a porozumění jejím odlišnostem: jak jednat s lidmi přes telefon či fax, jak adresovat obchodní partnery správnými tituly, jak se představit atd.

 

Vytváření kontaktu

Strategická poloha při Baltském moři činí z Lotyšska idelální distribuční místo mezi Evropou a Ásií a lotyšská vláda, vědoma si této výhody, razí obchodně přátelskou politiku k nalákání přímých zahraničních investic. Nicméně, pokud se vám naskytne možnost investic v Lotyšsku, doporučujeme hledat rady odborníků z instiucí jako Obchodní komora, Asociace obchodu či jiných vládních poradenských institucích.

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Lotyši se považují za přímé a hodověrné a očekávají od svých obchodních partnerů stejné chování. Během postupné transformace do tržní ekonomiky bylo mnoho podniků prodáno jak místním, tak zahraničním podnikatelům. Mnoho Lotyšů mělo příležitost pracovat s cizinci, kteří sem byli přizváni k jejich proškolení. Během tohoto procesu docházelo kvůli odlišným postojům a hodnotám k pochopitelným střetům. Lotyši jsou dobře vzdělaní a nemají rádi, když jim cizinci říkají, co mají dělat ve své vlastní zemi.