Studentské stáže a praxe

Studentské stáže a praxe

Pracovní praxe

Němci se vnímají jako moderní a kulturní, pracovní zvyky jsou formální a profesionální. Následující body vám načrtnou pracovní zvyky, se kterými byste se měli důvěrně seznámit drive, než Německo navštívíte.

 Ačkoliv jsou dlouhotrvající vztahy považovány za důležité, přátelství se povětšinou nevyvine příliš rychle. Může trvat nějakou dobu, než se neznámé strany začnou oslovovat jmény.

 Podnikatelská kultura má v Německu jasně definovanou a striktně dodržovanou hierarchii s jasně definovanými zodpovědnostmi a rozdílnostmi mezi pozicemi a odděleními.

 Profesní pozice a status je v Německu všeobecně založena na individuálních výkonech a odbornosti ve svěřené oblasti. Akademické tituly jsou důležité, poskytují informaci o individuální odbornosti v dané pracovní oblasti.

 Důležitým aspektem je pracovní etika. Zamětnanci se rychle identifikují se společností pro kterou pracují.

 Respektování pracovní pozice je velmi důležité. Nikdy nesjednávejte schůzku zaměstnanců dvou firem s jiným pracovním postavením.

 Nehledíc na to, co bylo řečeno před tím, dnes je více než polovina absolventů žen, které mají větší zastoupení na polích medicíny a práva. Tato nová možnost vysoce kvalifikovaných žen přinese pravděpodobně do budoucna veliké změny na německých pracovištích.

 Přesto, nerovnosti na poli pravomocí a platů stále existují. Mužští zaměstanci jsou lépe ohodnoceni, než jejich ženské spolupracovnice. Práce považované za ženské jsou méně placené než práce považované za mužské

 V tradičnějších společnostech je stále všeobecným zvykem vedení obchodu prostřednictvím komisí, rozhodnutí jsou diskutována dlouho a riskování není v porovnání s ostatními evropskými zeměmi běžné.

 Pro téměř všechny německé obchodníky a společnosti platí jedna filosofie: pokud někdo něco řekne, udělá to. To samé je očekáváno od ostatních. Nikdy neslibujte něco, co byste později nemohli splnit, Němci nemají rádi a nebudou důvěřovat nespolehlivým lidem.

 Neexistuje administrativní rozhodutí nebo zákonné ukotvení minimální mzdy. Kolektivní smlouvy vyjednávají minimální plat, který je poté vymahatelný zákonem do 80 až 90% mzdy.

 Federální nařízení omezuje pracovní týden na maximálních 48 hodin, kolektivní smlouva však může tato rozhodnutí pozměnit.

 Průměrný počet odpracovaných hodin v týdnu je 40 včetně přestávek na oběd. Provize za přesčasy či práci o víkendech a státních svátcích se liší dle vyjednaných kolektivních smluv.

 Je velmi důležité prozkoumat a pochopit tuto problematiku drive, než v Německu založíte firmu a zaměstnáte pracovní sílu. Tyto záležitosti se napříč evropskými zeměmi liší, zákonné nařízení jsou ale dána Evropskou kokmis.

Studentské stáže a praxe

Němci získávají své první krátké praxe, trvající 2 až 4 týdny, povětšinou mezi 7. a 10. stupněm, ačkoliv, obzvláště při studiu, je účel praxí pouze „zvyknout si“ na ni. V závislosti na místu a oboru studia mohou být praxe povinnou součástí studijního kurzu. Ačkoliv někteří studenti jezdí na kurzy do zahraničí, většina z nich zůstává v Německu. Není neobvyklé ukončit i vice než jednu takovouto stáž.

Proces získání praxe v Německu je stejný jako proces žádosti o normální zaměstnání. Zahrnuje tedy CV a motivační dopis, většina žádostí je dnes podávána přes internet (www stránky či email). V žádosti byste měli zmínit, zdali budete v době praxe řádně zapsaným studentem, tato informace je důležitá z hlediska placení daní a sociálního pojištění.

Mezi dvě nejběžnější cesty k získání praxe jsou osobní známosti nebo internetové stránky společností. Větší podniky anoncují možnosti stáží na svých stránkách nebo prostřednictvým specializovaných pracovních portálů. Jste-li zahraničním žadatelem, vaše žádost by měla být podávána 3-5 měsíců předem (je třeba více času na zajištění ubytování atd.). Podniky vám obvykle odpoví, i pokud pozici nedostanete.

Na níže uvedených stránkách najdete typy a pravidla pro získání praxe v Německu.

• http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB-ZAV-Praktikazulassung-AG-Info.pdf [de]

• http://www.study-in.de/en/community/chat/–19032/ [en]

• http://www.daad.de/deutschland/wege-durchs-studium/praktika/06105.en.html [en]

• http://culturalvistas.org/programs-for-students-and-professionals/internships-abroad/internship-program-in-germany [en]

• http://www.livingabroad.de/deutschland.php [de]

• http://www.praktikums-boerse.de/html/praktikant/nicht_eu.cfm?Global.from_url=p-boerse [de]

• http://www.planetpraktika.de/recht.php [de]

Pracovní výměnné pobyty pro studenty v Německu můžete najít zde:

• http://www.europe-internship.com/placements/internships-in-germany/ [en]

• http://www.goabroad.com/intern-abroad/search/germany/internships-abroad-1 [en]

• http://www.praktikums-boerse.de/html/praktikant/angebot.cfm [de]

• http://www.berufsstart.stepstone.de [de]

• http://www.praktikum.info/stellenangebote?pos[]=1 [de]

• http://www.studentenjobs24.de/ [de]

• http://www.studentenpilot.de/karriere/praktika/ [de]

• http://karriere.unicum.de/praktikum/ [de]

Zdravotní a sociální pojištění

Existují některá pojištění, která byste si při pobytu v Německu měli sjednat. Je vhodné si tyto informace nastudovat s dostatečným časovým předstihem. Pokud přicházíte ze zemí EU/EEA, nebude po vás vyžadováno uzavření zdravotního a úrazového pojištění, přesto, jejich sjednání je více než doporučeno. Pro zahraničního studenta jsou relevantními pojištěními zdravotní, cestovní a úrazové.

Bezpečnost

Německo je všeobecně pokládáno za bezpečné místo, míra kriminality je zde nízká. Měli byste se zde cítit bezpečně, ať už zde žijete, nebo jen cestujete. Přesto buďte obezřetní obzvláště ve větších městech na místech, kde se vyskytuje velké množství lidí. Kapsáři či krádeže nezajištěných kol, i to se může stát.

Telefonní čísla na policii, hasiče a záchrannou službu jsou stejná pro celé Německo, jsou zdarma a 24 hodin denně k dispozici.

 Policie: 110

 Hasiči: 112

 Ambulance: 112

Na tomto čísle se lze v případě nouze spojit i s policií. Ta je v Německu přítomna všude a k místu incidentu dorazí během pár minut. Běžným číslem na policii je 110, lze jej vytočit zdarma i z telefonních budek.

Visa

V závislosti na zemi, ze které do Německa přijíźdíte pracovat, je možné, že budete potřebovat visa. Na následujícím odkazu najdete seznam zemí, které vizovou povinnost mají a které ne:

: http://www.auswaertiges-amt.de/sid_B522007A6551BDD9DD8D7D3AC45E3176/DE/EinreiseUndAufenthalt/StaatenlisteVisumpflicht_node.html.

Platové ohodnocení

Stáž může být jako placená, tak neplacená, neexistuje universální plat, který byste mohli očekávat. U stáží pro studenty bývá zvykem, že plat pokryje životní náklady, ani to však není všeobecným pravidlem. V samotné nabídce práce povětšinou nenajdete informaci o přesném platovém ohodnocení, informace o tom, zda je stáž placená či ne, je většinou součástí nabízené pozice. Žádost o bližší informace můžete zahrnout do motivačního/průvodního dopisu.

Ubytování

Ubytování si stážisté povětšinou musí sehnat sami. Neměl by být problém sehnat zařízený byt, přesto, nedokážeme poskytnout všeobecně platnou informaci, vše záleží na městě, ve kterém stáž absolvujete. Nájem je placen měsíčně a kauce je skládána předem.

životní náklady

I jako student byste měl být schopen pokrýt životní náklady. V porovnání s dalšími evropskými zeměmi není Německo příliš drahé, naopak, při srovnání se skandinávskými zeměmi jsou životní náklady Německa poměrně nízké. Samozřejmě, tak jako kdekoliv jide, záleží na tom, co děláte a kde konkrétně bydlíte. Největším nákladem je právě nájemné, které se pohybuje od 250 do 350 Eur za samostatný pokoj, dalších 150 až 250 Eur byste si měli vyčlenit na stravování.

Na následujících odkazech se můžete podívat na příkady cen různého zboží.

http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Germany a zde http://www.internationale-studierende.de/en/prepare_your_studies/financing/costs_of_living/.

Peníze a bankovní služby

Měnou v Německu je Euro. Tak jako ve většině zemí lze i v Německu platit jak v hotovosti, tak kreditní kartou. Tou však nelze platit úplně všude, je tedy dobré mít při sobě vždy i hotovost.

Pokud bude váš pobyt v Německu delší, doporučujeme otevřít si účet v některé z místních bank. Nejrozšířenějším druhem účtu je v německu běžný účet. Pokud máte účet otevřený, můžete si zažádat o kreditní kartu, k jejímuž vydání budete vyzváni k doložení stálého příjmu. Výběr kreditní karty je obyčejně volba mezi Visa nebo Master card. Některé bankovní účty lze otevřít i online.

Mezi největší banky v německu patří:

• Commerzbank

• Deutsche Bank

• Dresdenerbank

• Landesbank Berlin

• Postbank

• Sparkasse

• Volksbank

• West LB

Cestovní náklady

Student si povětšinou musí hradit náklady spojené s cestou do dané země a podniku sami. Infrastruktura je v Německu všeobecně dobrá a většina podniků bude dostupná městskou hromadnou dopravou.