Luxembourg (Lucembursko)

Luxembourg-flag-240

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Obyvatelé Lucemburska jsou všeobecně přátelští a velmi pohostinní. Lucemburčani se rádi charakterizují jako osobitý národ věrný svému mottu “chceme zůstat takoví, jací jsme”. Přesto, s ostatními zeměmi Evropské sféry cítí jistou blízkost.

 

Všeobecné vzdělávání

Primární vzdělávání trvá 6 let, končí 12 rokem, kdy se žáci mohou hlásit jak na technické, tak na všeobecné sekundární školy, jejichž absolvování trvá 7 let a úspěšní studenti získají “Diplôme de Fin d’Etudes secondaires”.

Vyšší vzdělávání na “Grand Duchy of Luxembourg” zahrnuje: první/druhý akademický rok na všech fakultách: krátkodobé vzdělávání (2 roky) na ekonomických vědních oborech 4 leté technologické vzdělávání a 3 leté pedagogické/sociální obory. Třetí cyklus studií poskytuje “Centre Universitaire”.

Vyučovacím jazykem je francouzština a němčina, cizí jazyky mají dominantní roli ve vzdělávacím systému Lucemburska. Více než 75% žáků se učí 2 a vice cizích jazyků, zbylá třetina jeden.

Lucemburská univerzita poskytuje akademické, postgraduální i doktorské programy na třech fakultách: “Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication”, “Faculté de Droit, d’Economie et de Finance” a “Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education”.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Co se týká fyzických gest, jsou Lucemburčané všeobecně konzervativní. Na rozdíl od Francie, muži nikdy nelíbají muže. Fyzické projevy náklonnosti nejsou běžné jak na veřejnosti, tak v podnikatelském prostředí, jsou vyhrazené pro nejbližší rodinu a přátele. Hlasité, agresivní a arogantní chování je považováno za hrubé. Podání ruky, slušnost a kultivovanost vám pomohou vytvořit dobrý dojem na vašeho obchodního partnera. Lucemburčané upřednostňují přímý oční kontakt, pokud se mu budete vyhýbat, můžete působit podezřele. Výrazná gestikulace se ve většině konverzací objevuje minimálně.

 

Firemní etiketa – postoje k obchodním jednáním

Lucemburská podnikatelská kultura je jasně definovaná a ctí hierarchii, ve které má každá pozice a oddělení jasně definovanou odpovědnost. Moc je v rukou malé skupiny lidí top managementu. Při formálních setkáních je zvykem, že jako první vchází do místnosti nejvýše postavená osoba, při neformálních setkáních není toto pravidlo tak důležité. Pro úspěch na obchodním poli v Lucembursku jsou důležité kontakty, pro zahraniční návštěvníky, kteří zde chtějí úspěšně obchodovat, je základem zdvořilé chování, respekt a úcta.

Tak jako ve většině evropských zemí, etiketa obchodních jednání se opírá o profesionalitu, smysl pro obchod a formalitu. Pokud budete mít toto na paměti, výsledky se dostaví. Pokud sjednáváte schůzku s lucemburským obchodním partnerem, je mnoho věcí, které je třeba vzít v potaz, pokud chcete, aby byl výsledek jednání příznivý. Dochvilnost je brána velmi vážně, pokud vice, že budete mít delší než 5 minutové zpoždění, s omluvou a zdůvodněním zavolejte. Pozdní příchod je vnímán jako nedůvěryhodnost, a snižuje v očích obchodních partnerů vaší potenciální schopnost dodržovat termíny a deadliny. Pokud plánujete obchodní jednání, učiňte tak s předstihem jednoho až dvou týdnů, pokud jej sjednáváte telefonicky, s předstihem měsíce, pokud jako komunikační kanál používáte dopis.