Sweden (Švédsko)

Sweden Flag

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Švédsko se za poslední dekádu stalo multikulturní a kosmopolitní zemí. Přibližně každý pátý obyvatel Švédska je imigrant a má alespoň jednoho příbuzného narozeného v zahraničí. Ve Švédsku se můžete setkat s téměř 200 rodnými jazyky. Obyvatelé si na multikulturalismus ve své zemi již zvykli a jsou známí svou tolerance vůči cizincům.

Švédi mají také zkušenost z emigrací. Mezi lety 1851 až 1930 emigrovalo do Spojených států vice než million Švédů a toto období vytvořilo folklór, který pravděpodobně pomáhá Švédům sympatizovat s imigranty v dnešní době. Většina imigrantů pochází ze severských zemí, z bývalé Jugoslávie, Íránu a Polska.

 

Všeobecné vzdělávání

Vzdělávání začíná ve školkách a předškolních institucích, které navštěvuje drtivá většina švédských dětí, pokračuje pak 9 letou povinnou školní docházkou a dobrovolným sekundárním vzdělávacím stupněm, který prakticky také navštěvuje každý Švéd. Po absolvování tohoto stupně se student mohou hlásit na university, kde mají možnost studovat jak akademické, tak vice odborné a profesní obory.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Očekávána je vlídná komunikace, nehledě na hierarchii a emoce. Dávat najevo svou moc není vítáno. Švédský styl komunikace je přímý a otevřený, je vhodné neplýtvat čas a jít primo k věci. To se vám může zdát hrubé, ale neměli byste to brát osobně. Švédi jsou dobří posluchači a totéž očekávají od vás, při rozhovorech tedy nikoho nepřerušujte a vyčkejte na svůj čas.

Švédi budují rádi neformální vztahy, nicméně, osobní a pracovní život je přísně oddělen, takže tato neformálnost se nerovná důvěrnému rodinnému vztahu. Při obchodování ve Švédsku adresujte osoby jménem.

Švédi si rádi chrání svůj osobní prostor, při konverzaci dodržují poměrně veliký odstup, kromě potřesení ruky se vyhýbejte se dotykům. Potřesení ruky by mělo být pevné a pohotové. Při konverzaci nemějte ruce v kapsách, to je považováno za nevhodné. Švédi příliš nepoužívají řeč těla, ujistěte se však, že při konverzaci se Švédem udržujete oční kontakt.

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Jednání jsou zahajována v dohodnutý čas, začínají i končí potřesením ruky. Dochvilnost je důležitá nejen při obchodních jednáních, ale i v běžném životě, představuje pro Švédy respekt a efektivitu. Rozpis jednání musí být dodržován od začátku do konce, Švédi nadšeně vytváří plány a rozpisy.

Švédi kladou důraz na rovnost při rozhodování, společné rozhodnutí a souhlasný postoj všech zúčastněných je běžnou praxí. Ujistěte se tedy, že na rozhodnutí se podílejí všichni tak, aby nedocházelo ke konfrontacím.

Je samozřejmostí, že jednání probíhá podle předepsané agendy a jeho výstupy a důležitá rozhodnutí jsou zaznamenána. Je důležité dodržovat dohody a sliby, záležitosti, které byly odsouhlaseny by měly být splněny a zrealizovány včas. Tento přístup zlepší vaši hodnověrnost a pomůže vybudovat důvěru, která je klíčová pro jakýkoliv obchodní vztah.

Pokud začínáte vyjednávat se Švédy, buďte velmi dobře připraveni, jsou totiž známí pečlivou analýzou informací, podkladů a návrhů. Doporučujeme poskytnout svému švédskému obchodnímu partnerovi podklady se zevrubnými informacemi tak, aby mohl vše pečlivě prostudovat. Ujistěte se, že vaše prezentace jsou faktické a přehledné. Švédi jsou známí pro svou schopnost vyjednat dobrý obchod bez vytváření nepřátel, mají zalíbení v dialogu a myšlence demokracie, je tedy běžné projednávat témata do hloubky tak, aby mohlo být dosaženo dohody.