Malta (Malta)

Malta-flag-240

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Obyvatelé Malty jsou přátelští a zdvořilí, a ačkoliv upřednostňují vybudování atmosféry důvěry dříve, než započnou obchodní jednání, obvykle se chovají neformálně. Během komunikace a obchodních schůzek jsou Malťané velmi živí a emocionálně založení – berte tento fakt jako běžný způsob vyjadřování na Maltě. Malťané jsou hrdí na svou tolerantní kulturu, zvyky a tradice a žijí tradičním evropským stylem. Malta žije bohatým kulturním a společenským životem zahrnujícím nejrůznější koncerty, výstavy či tradiční náboženská procesí.

 

Všeobecné vzdělávání

Vzdělávací systém je založen na britském modelu a je bezplatný. V zemi funguje množství soukromých škol, převážně katolických. Od roku 1974 je školní docházka povinná pro děti od 6-10 let (primární vzdělávání), po složení vstupních zkoušek mohou student pokračovat na dalším stupni, který je ukončen po 5 letech (v 16 letech) závěrečnou zkouškou Secondary Education Certificate (SEC). Po absolvování sekundárního vzdělávání (obdoba střední školy v ČR) se před studenty otevírá možnost studovat na univerzitě nebo vyšších školách (obdoba VOŠ) či dalších soukromých institucích. Terciální vzdělávání poskytuje převážně University of Malta (UoM), která používá evropský kreditový systém. Kromě této university existují také další, které poskytují kurzy v dalších specifických odvětví. Malta je populární destinací pro studenty kteří se chtějí vzdělávat v angličtině jako svém druhém jazyku.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Běžnou praxí ještě před započetím jednání s maltskými obchodníky je mít potřebné reference a doporučení od klientely. Pokud nemáte nikoho, kdo by vás mohl představit, měli byste poslat dopis se žádostí o jednání přímo majiteli firmy nebo jejímu prezidentovi. Akceptovanou formou komunikace při žádosti o sjednání schůzky či dotazu na produkty a služby se stává čím dál tím vice i elektronická pošta

Na Maltě existuje množství příležitostí k vytvoření obchodní sítě, každé druhé úterý v měsíci hostí malta setkání asociace manažerů. Na Maltě funguje také několik skupin na sociální síti LinkedIn, které podporují a představují obchodní svět Malty jako např. Network Malta, Malta Entrepreneurs, and Business Professionals in Malta.

 

Firemní kultura – obchodní jednání

Malťané preferují osobní obchodní setkání, video konference však začínají být akceptovanou formou schůzí. Úvodní meetingy jsou formální, je důležité budovat vztah ještě drive než přijde na řadu obchod samotný. Malťané jsou přátelští a pohostinní, při počátečních jednáních vám potřesou rukou, představí se a věnují vizitku. Pokud vcházíte do kanceláře nebo se setkáváte s vaším obchodním partnerem, měli byste pozdravit frází bongu” (dobré ráno) nebo “bonswa” (dobrý večer) a před rozloučením “sah ha” (na shledanou). Malťané hovoří dobře anglicky, tato drobné úsilí s maltštinou bude oceněno.

Berte v potaz následující body

• Dochvilnost je očekávaná a ceněna.

• Svou společnost prezentujte pomocí vhodné grafiky, brožur a ceníku. Tento přístup ukáže opravdový zájem o realizaci obchodu s maltskými partnery.

• Maltští vyjednavači jsou výbornými posluchači, nebudou přerušovat vaši řeč, můžete však očekávat mnoho otázek a žádostí dalšího vysvětlení daných problematik.

• Vyjednávací proces bývá poměrně dlouhý;

• Malťané upřednostňují pragmatismus a věcnost vice než emoce, vyznávají přímý komunikační styl.