Spain (Španělsko)

Spain-flag-240

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Španělsko zažilo, převážně po znovu nastolení demokracie v roce 1975, zlom v otázce hodnot a postojů. Španělské sociální hodnoty a postoje se po otevření země zbytku světa, kdy začali mít lidé větší kontakt s okolním, značně modernizovaly. Na tuto proměnu měl dobrý vliv příliv turizmu do Španělska: nejen že zahraniční návštěvníci přinesli do země cizí měnu, ale také demokratické politické a sociální hodnoty západní Evropy. Dalším důvodem byla migrace španělských pracovníků do Francie, Švýcarska a Německa, kteří při návratu zpět do Španělska s sebou přinesli kulturní zvyky rozvinutých západoevropských zemí.

 

Všeobecné vzdělávání

Primární vzdělávání je zdarma a je povinné. Ve Španělsku také působí rozsáhlá síť privátních škol: některé z nich jsou dotované státem a nabízí také vzdělávání zdarma či snižují poplatky. V minulých dekádách zažil španělský vzdělávací systém enormního úspěchu v zapisování populace na vyšší vzdělávací stupeň a Španělsko má nyní jeden z největších poměrů mladých lidí nastupujících na vyšší vzdělávací stupeň v Evropě. Situace však není příliš růžová, pokud budeme hodnotit pozici učitelů mezi školáky. Práce učitele není tak považována jako v jiných západních zemích.

Standard vzdělávacích služeb ve Španělsku se postupně zlepšuje a mnoho lidí jezdí za studiem do zahraničí, aby získali mezinárodní zkušenosti a zlepšili své jazykové dovednosti. Také se stanou kulturně uvědomělejšími, získají nové znalosti a dovednosti, které jsou ve Španělsku ceněné. Zdokonalování situace ve vzdělávacím sektoru pomáhá také rozvoj informačních technologií, které se rychle rozšiřují.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Španělé mají srdečnou a vřelou povahu, nevyhýbejte se fyzickému kontaktu: měli byste očekávat vyšší porci neverbální komunikace obsahující gesta jako objímání a líbání. K tomuto přístupu byste měli přistupovat uvolněně tak, abyste nepůsobili chladně a neosobně, takové jednání by mohlo poničit dojmy z vyjednávání.

Španělé upřednostňují osobní kontakt před písemnou či telefonickou komunikací neboť věří, že touto cestou je snazší vybudovat osobní vztah. První kontakt je při budování vztahů se Španěly rozhodující a velký vliv na dojem Španělů udělá váš vzhled. Stejně tak, španělští obchodní partneři se budou snažit prezentovat se co nejlépe a udělat na vás co nejlepší dojem.

Při jakémkoliv obchodním setkání, obzvláště pak, když se seznamujete s někým novým, je dobrým zvykem potřesení rukou. Mnoho španělských mužů používá obouruký stisk, kdy levá ruka je umístěna na pravé předloktí druhé osoby. Stisk by neměl být příliš pevný. Poté, co je vybudován zdravý obchodní vztah, mohou se muži obejmout a poklepat vzájemně na rameno. Ženy se mohou líbat na tváře, začínajíc na té levé.

 

Firemní etiketa – postoje k obchodním jednáním

Způsob obchodování ve Španělsku je vice uvolněný v porovnání s ostatními zeměmi, buďte připraveni na to, že vyjednávací proces zabere hodně času. Vyhraďte si ve vašem programu dostatečný prostor k důkladnému vzájemnému poznávání, sociální pouta musí být ve Španělsku vybudována dříve, než nastane vyjednávání samotné. Zdravý vztah je základem úspěchu při vyjednávání ve Španělsku. Písemným prohlášením často není dávána taková důležitost jako například ve Spojeném království či Německu.

Očekávejte, že váš španělský obchodní partner bude klást doplňující zvídavé otázky k produktu, který nabízíte.

Španělé kladou důraz na empatii, důvěru a čestnost, mějte toto všechno na paměti drive, než začnete sjednávat první schůzku.