Slovenia (Slovinsko)

Slovenia-flag-240

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Ve Slovinsku je důležitou součástí firemní kultury organizace a hierarchie, která ovlivňuje i postoje lidí. Management je vykonáván ze shora dolu, nejzávažnější rozhodnutí jsou v kompetenci top management. Největší společnosti jsou pod kontrolou státu, který má právo veta k jakémukoliv rozhodnutí, které se mu nelíbí, což může dramaticky zpomalovat vyjednávací proces.

Slovinské postoje k obchodu jsou podobné těm německým či rakouským. Po zkušenosti s přechodem k tržní ekonomice začali mít Slovinci daleko větší povědomí o zahraničních obchodních kulturách a ekonomikách. Zahraniční profesionální obchodníci jsou respektováni na základě svých znalostí a dovedností, ne na historickém oceňování všeho zahraničního.

 

Všeobecné vzdělávání

Gramotnost ve Slovinsku dosahuje působivých 99,7% obyvatel. Významná část populace se skládá z absolventů univerzit, mnoho lidí ve věku 25 až 64 let dosáhlo vyššího vzdělání.

Většina manažerů dosahuje významných stupňů vzdělávání, když získávají jak akademické tak postgraduální diplomy. Mladí manažeři navíc cestují do jiných evropských zemí či severní Ameriky, kde získávají postgraduální vzdělávání či získávají další profesní praktické zkušenosti

Počítačová gramotnost se liší napříč věkovými skupinami, mladá generace dosahuje nejlepších výsledků v hodnocení počítačové gramotnosti.

Slovinsko má vysoký stupeň použití počítačů na běžných pracovištích a kancelářích.

 

Firemní komunikace

Slovinští hostitelé očekávají od svých obchodních partnerů připravenost a skromné vystupování bez jakýchkoliv předsudků. Na zřetel bude bran každý názor, rovnost, respekt a otevřenost jsou podstatou komunikace u vyjednávacích stolů.

 

Vytváření kontaktu

Zahraniční obchodní partner by měl učinit první kontakt psanou formnou – dopisem či emailem či faxem. Komunikace by měla být adresována přímo konktrétní osobě, která má kompetenci učinit rychlé rozhodnutí, jako např ředitel. Pokud osoba, se kterou jste v kontaktu, hovoří plynně anglicky, nejrychlejším způsobem komunikace bude telefonický hovor. Rovněž užitečné můžou být setkání se slovinskými obchodními zástupci na relevantních obchodních veletrzích, seminářích a konferencích jak ve Slovinsku, tak v zahraničí

Ve slovinské obchodní komunitě se lidé při vzájemném oslovování přiklánějí k používání kombinace titul a příjmení. Tituly jsou používány dle dosaženého vzdělání či pozice ve společnosti, osoba proto může být oslovena “doktore XY” či “profesore XY” bez ohledu na pohlaví.

 

Firemní etiketa – postoje k obchodním jednáním

Hierarchie je důležitou součástí slovinské obchodní komunity a úroveň vzdělání a zkušeností je velmi důležitá pro společenský status a vývoj kariéry. Lidé jsou v hierarchii společnosti respektování pro své dosažené tituly a firemní pozici. Slovinští manažeři inklinují k západnímu stylu management a obchodování

Během prvního setkání je tradicí výměna vizitek. Ujistěte se, že vaše vizitka obsahuje váš titul i pozici ve firmě, nechť je vaše představení řádné.

První setkání povětšinou nedoprovází jasně daná agenda, je cestou k představení, vzájemného poznání obou stran a zjištění, zda existuje potenciální možnost vzájemné spolupráce.

Většinou zabere několik schůzí, než může dojít k dohodě, většina slovinských společností je hierarchických a většina rozhodování je v rukou senior manažerů. Rozhodovací moc je zřídka kdy delegována na nižší než senior manažerskou pozici. Nejrychleji rostoucími typy společností jsou ty v rodinném vlastnictví.