The Netherlands (Nizozemsko)

Netherlands-flag-240

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Holandsko má zaslouženou pověst vzoru demokracie založená je principech pluralismu, sociální odpovědnosti, tolerance a pracovitosti. Je vysoce organizovanou společností, dokonce tak moc, že tento jedinečný přístup Holanďanů se vyvinul jak ve schopnost tato pravidla následovat, tak k tolerování výjimek z pravidel.

Vliv života po staletí v relativně nepřátelském prostředí nemůže být podceňován. Vytvořil smysl pro individuální zásluhy spojenou se silným týmovým duchem, zálibě v gezelligheid, (přátelská pospolitost) a solidární společnosti, kde má každý své slovo. Každý Holanďan zná hodnotu svého názoru a neváhá jej vyslovit.

Všeobecným postojem je tolerance, každý má právo na svůj názor.

 

Všeobecné vzdělávání

Holandsko se pyšní téměř 100% gramotností, na vysoké školy pak nastupuje přes 20% studentů.

Povinná školní docházka začíná v Holandsku v 5 letech (v některých případech už ve 4) a končí v 18 letech, přičemž od 16 do 18 let funguje částečná povinná školní docházka (žáci musí navštěvovat nějakou ze vzdělávacích institucí alespoň dva dny v týdnu).

Během 5. až 12. roku navštěvují děti základní školu, která má 8 stupňů, od 3. Stupně se žáci učí číst, psát a počítat.

Po absolvování základní školy mají studenti na výběr ze 4 variant:

1. VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (přípravné střední odborné vzdělávání), trvající 4 roky. Tuto možnost volí 60% studentů

2. HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (vyšší všeobecné navazující studium), trvající 5 let. Dipom HAVO umožňuje přístup na studium HBO (polytechnika)

3. VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (přípravné vědecké vzdělávání), trvající 6 let. Diplom VWO přístup k univerzitnímu vzdělávání, ačkoliv instituce terciálního vzdělávání mohou mít svá vlastní kritéria přístupu.

4. Gymnázium je stejné jako VWO, jeho absolvování však bývá vice ceněné. Studium zahrnuje předměty navíc jako je starověká řečtina či latina.

S diplomy MBO, HAVO nebo VWO se mohou studenti přihlásit na HBO, orientované na odborné vzdělávání, které trvá 4 až 6 let. Po získání dostatečného počtu kreditů obdrží student bakalářský titul, mohou však studovat další 2 roky a získat magisterský diplom.

S diplomem VWO nebo absolvováním přípravných zkoušek na HBO se student mohou přihlásit na WO, což je vědecké univerzitní vzdělávání. Po dosažení dostatečného počtu kreditů obdrží student bakalářský titul, další rok či dva pak trvá absolvování magisterského studia.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Obvyklou formou pozdravu je potřesení ruky doprovozené vhodnou frází jako např. “dobrý den”. Představujte se svým příjmením, mějte při sobě vizitky, na začátku jednání může dojít k jejich výměně. Přivítání očekávejte vřelé, ne přehnaně důvěrné.

Při rozhovorech dodržujte “intimní zónu” alespoň 50 cm a ujistěte se, že udržujete oční kontakt, ne však příliš prudký, ten může být chápán útočně.

Cizinci mohou být na prvních jednáních překvapeni, že židle jsou od sebe poměrně vzdálené.

 

Firemní etiketa – postoje k obchodním jednáním

Schůzky je dobré sjednávat v předstihu týdne či dvou, v momentě dohody není třeba dalšího znovupotvrzování. Pokud se vám později stane, že se na jednání nemůžete dostavit, vysvětlete situaci vašemu holandskému obchodnímu partnerovi, zcela jistě vzniklou situaci pochopí a najdete alternativní řešení.

Nejvhodnějším časem pro obchodní schůzky je okolo 10 hodiny ráno nebo v brzkém odpoledni.