France (Francie)

France-flag-240

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Veliká rozloha, náboženské odlišnosti či imigranti, jako důsledek koloniální minulosti – to vše dělá z Francie velmi rozmanitou zemi. Navzdory tomu, ač se postoje k cizincům napříč zemí různí, můžeme všeobecně říci, že Francouzi jsou k cizincům netolerantní. Na příklad, je zde zakázáno nosit burku (i jakoukoliv jinou roušku, která by vám zakrývala celou hlavu), ať už jste Francouz, nebo ne. Nikdo tedy nesmí ukazovat svou víru a náboženství na veřejnosti. (oficiálním důvodem zákazu je bezpečnost)

Dnes se francouzský obchodní trh může chlubit širokou škálou mezinárodních investorů a Francie je také důležitým dodavatelem zemědělských a průmyslových produktů.

 

Všeobecné vzdělávání

Povinná školná docházka je ve Francii od 6 do 16 let, gramotnosti díky tomu dosahuje 99% obyvatel země. Tak jako i u dalších vládních organizací je i vzdělávací sektor centralizován a spravován přes systém hierarchizace, který je rozdělen do následujících stupňů: primární vzdělávání (enseignement primaire), sekundární vzdělávání (enseignement secondaire) a terciální či universitní vzdělávání (enseignement supérieur).

V tabulkách sledujících procento studentů nastupujících na vysoké školy je Francie přibližně uprostřed, většina student dochází na Grandes Écoles of France, soukromá zařízení, specializující se na jednu danou oblast jako například obchod či přírodní vědy.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Francouzi jsou všeobecně konzervativní, obzvláště pokud jde o řeč těla. Nicméně, navzdory formálnosti obchodní kultury, v běžné komunikaci jsou Francouzi otevřenější a stojí blízko sebe do vzdálenosti paže.

Pokud vejde do místnosti nadřízený, francouzští muži povstanou (nebo tento akt naznačí), je to vyjádření respektu a příležitost ukázat vaše dobré vdychování a vzdělání.

Formální a očekávanou formou pozdravu je potřesení ruky, přátelštějším pozdravem je líbání na tvář. Jde o tzv. “vzdušný polibek (air kissing)”, kdy se mohou dotknout vaše tváře, ne však rty. Jeden polibek na každou tvář, nejprve však na levé tváři. Tento způsob pozdravu je praktikován i při pozdravení kolegů v práci na denní bázi. Pokud se však s někým setkáváte poprvé, vyčkejte s tímto druhem přivítání na signál od protějšku, aby nedošlo k nedorozumění, tento způsob přivítání tedy není příliš běžný mezi lidmi, kteří se navzájem neznají.

 

Firemní etiketa – postoje k obchodním jednáním

Tak jako i v jiných zemích vám k dosažení vašich obchodních cílů ve Francii vám pomůže respekt a poznání obchodní kultury této země. Pokud například sjednáváte schůzku, je třeba s tímto procesem začít několik týdnů v předstihu a finálně potvrdit den předem jako gesto dobré obchodní etikety.

Úvodní minuty obchodních jednání jsou většinou věnovány vytyčení hlavních témat meetingu a zodpovězení potřebných dotazů ještě předtím než začne hlavní část schůzky. Vaše obchodní záměry reprezentujte přímo a jasně, agenda setkání by měla být pevná, jasná a detailní. Francouzi mají ve zvyku pokládat příme a zkoumavé dotazy, jsou zaměřeni na detail, proto nebuďte dotčeni či pohoršeni a předkládejte pečlivě uvážené návrhy.

Francouzi vás budou soudit dle vaší schopnosti demonstrovat a vyjádřit své intelektuální schopnosti, budou s vámi debatovat na nejrůznější témata a vaše vyjadřovací schopnosti a dobrý úsudek vám mohou přinést respekt vašich obchodních partner. Ačkoliv Francouzi rádi přijmou v rámci konverzace nové nápady, tyto myšlenky nesmí vybočovat z kulturních norem země.