Iceland (Island)

Iceland flag

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Islanďané někdy budí dojem nekomunikativních a stranících se lidí, nicméně, i když nebývají přehnaně veselý a nerozdávají americké úsměvy, jde opravdu jen o první dojem. Povětšinou jsou totiž přátelští
a nápomocní lidé. Island není pro cizince nejsnazším místem, všeobecně, najít si jako cizinec v této zemi práci je opravdu “výzvou”.

Island má jednu z nejméně rasově smíšených populací, 93% z 320000 obyvatel jsou Islanďané. Přesto jsou Islanďané kulturně uvědomělí obyvatelé vysoce vyspělé země se výborným vzdělávacím systémem a i když zde nežije příliš mnoho cizinců, nemusíte se obávat, že by obyvatelé Islandu neznali či nerespektovali cizí kultury

 

Všeobecné vzdělávání

Islandský vzdělávací systém má své kořeny v dánském systému. Existují v něm čtyři stupně vzdělávání od předškolního po vysokoškolské, mezi nimiž je povinná základní školní docházka a sekundární vzdělávání. Studenti tedy mohou opustit školu ve věku 16 let po absolvování povinné školní docházky. Islandský vzdělávací systém je považován za jeden z nejlepších. Je zajišťovaný a financovaný státem, není zde příliš soukromých škol. Místní autority jsou zodpovědné za primární vzdělávání, stát se stará o vyšší stupně vzdělávání. Vzdělávací systém je založený na principu rovnoprávnosti: každý má stejné příležitosti získat vzdělání.

Počítačová gramotnost je na Islandu na velmi vysoké úrovni, Islanďané jsou stejně tak jako i další seveřané známí zálibou a osvojováním si nových technologií. Islanďané hojně užívají sociální sítě, Facebook užívá 217000 obyvatel, což je 70% populace. Island má nejvyšší procento uživatelů internetu na světě.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Islanďané zpočátku budí zdání rezervovaných lidí, to ale není pro seveřany nijak neobvyklé. Celkově vzato jsou ovšem přátelští, a pokud jedete do země za účelem obchodu, budou s vámi sdílet svůj dům či zážitky v přírodě. Islanďané se často cizinců ptají, co si o této zemi myslí, pokud vám tato otázka bude položena, vyjádřete zájem o Island a řekněte o této zemi něco hezkého.

Běžným pozdravem mezi obchodními partnery je podání ruky. Nemusíte se obávat pravidel “kdy a kde je vhodné vytvářet kontakty”, Islanďané totiž nemají mnoho takových pravidel, chovají se k sobě familiárně a neexistuje zde mnoho tabu.

V islandských společnostech je uplatňován rovný přístup i v rámci manažerské struktury. Ředitel firmy je v přímém kontaktu s manažery nižšího stupně. Island je beztřídní společností, kontakt mezi lidmi rozdílného sociálně ekonomického postavení je naprosto běžný.

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Obchodování na Islandu je v mnoha ohledech rozdílné od standard jiných evropských zemí. Obchodní schůzky jsou vedeny v pozitivním duchu a mohou někdy sklouznout k neformálním rozhovorům. Obchod a zábava jsou často míchány a někdy může být jednání méně efektivní, než jste původně doufali. Je dobré zkontaktovat se s islandským obchodním partnerem v předstihu a prodiskutovat program návštěvy. Islanďané jsou známí pro svou nerozhodnost a váhavost, svá rozhodnutí často mění do poslední minuty. Jedním si ale můžete být zcela jisti: jakmile je konečné rozhodnutí učiněno, v žádném případě nebude změněno.